" New Holland NHDrive - budoucnost zemědělství
Home>Časopis  >Aktuálně>New Holland NHDrive - budoucnost

New Holland NHDrive - budoucnost

Koncept autonomního traktoru

30. srpna na akci Farm Progress Show ve Spojených státech byl představen koncept autonomního traktoru, který může vykonávat širokou škálu zemědělských operací, a to ve dne i v noci. Na základě vyhodnocování dat je také schopen v rámci jednoho pozemku spolupracovat s dalšími autonomními traktory nebo klasickými traktory, řízenými člověkem. Představený koncept zachovává zázemí pro řidiče, tedy kabinu, takže řízení traktoru může plně převzít obsluha stroje, tím si stroj zachovává maximální flexibilitu.

New Holland NHDrive - budoucnost

Návštěvníci akce Farm Progress Show v Boone, Iowa (USA) se mohli na vlastní oči přesvědčit, že na první pohled vypadá traktor T8 Blue Power jako normální standardní traktor. Až po zhlédnutí videa, které se promítalo na výstavní ploše společnosti New Holland, a které prezentovalo vlastnosti traktoru, návštěvníci pochopili, že byli svědky pohledu do budoucnosti zemědělství, která je zasvěcena plně autonomním strojům.

Vývoj patří udržitelnosti zemědělství a produktivitě

Koncept vyvinula společnost CNH Industrial ve spolupráci se svým dlouholetým poskytovatelem technologií, firmou Autonomous Solutions Incorporated, ASI, která je lídrem v oblasti autonomních technologií. Autonomní traktor New Holland NHDrive je bezpilotní vozidlo, které je plně autonomní a lze jej ovládat pomocí stolního počítače nebo pomocí přenosného tabletu. To umožňuje farmáři mít přístup k traktoru odkudkoliv. Ať už jsou na různých místech, nebo v pohodlí ve svém pick-upu přímo na poli či doma, zkrátka vždy, kdy je potřeba. To zároveň umožňuje včas rozhodovat, zvyšovat provozní efektivitu a produktivitu. Kromě toho farmář snadno udrží plnou kontrolu nad svými daty.

Traktor je opatřen hned několika kamerami a obrazovkami, aby farmář měl maximální kontrolu nad strojem. Hned čtyři kamery (dvě vpředu a dvě vzadu) zobrazují obraz v reálném čase. Další obrazovka umožňuje monitorování stroje, jako jsou otáčky motoru či hladina paliva. Rovněž umožňuje provádět nejrůznější nastavení, jako je regulace přítlaku secích botek na secím stroji. Trasa na pole může být předem naplánovaná.

Koncept traktoru NHDrive je prezentován ve spojení se secím strojem. Souprava je tedy schopná autonomně zakládat porost, například ihned za sklízecí mlátičkou. Pokud farmář používá nainstalovanou aplikaci na svém přenosném zařízení či na stolním počítači a jedná se o řízenou automatizaci, kterou využívá právě i obsluha sklízecí mlátičky, lze navzájem mezi sebou komunikovat a sdílet nejrůznější data, která může vidět farmář přímo v kanceláři. Parametry mohou být neustále sledovány a kontrolovány, případné změny mohou být provedeny dle potřeby.

Koncept je schopný pracovat 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. NHDrive pomáhá snižovat rizika spojená s lidskou chybou. Je schopen dosáhnout vyšší úrovně produktivity a efektivity, oproti tradičním metodám. NHDrive může plně využívat čas, kdy panuje příznivé počasí, potřebné k hospodářským operacím. Dokáže totiž pracovat ve dne i v noci.

V budoucnu bude moci umět traktor New Holland NHDrive plně automatizovat manipulaci zrn během sklizně, myslí se tím, že bude vybaven návěsem, bude zajišťovat vykládku a dopravu.

Dva traktory v jednom: maximální flexibilita

Traktor NHDrive je vybaven kabinou, která je zcela identická s kabinami u modelů řady T8. Proto může být traktor provozován v operacích, kde ještě nelze provozovat autonomní stroj, což je například silniční doprava při vysoké rychlosti.

Co se týče obdělávání polí, traktor NHDrive se může pohybovat po předem naplánovaných cestách. Stačí, aby farmář zadal kam má stroj jet a co tam má dělat.

New Holland NHDrive plně využívá pokročilé technologie PLM (Precision Land Management) pro precizní zemědělství. Tato Open - Connected - Smart – Supported technologie je snadno ovladatelná, vždy přístupná všem uživatelům a je průběžně podporována specialisty New Holland.

NHDrive je optimalizován tak, aby automaticky pomocí softwaru bral v úvahu tvar a velikost pozemku, již existující překážky a šířku nářadí. V budoucnu bude tento koncept traktoru moci využívat dříve shromážděná data o výnosu, pro variabilní aplikaci a provádět operace s maximální přesností, rok co rok. Výsledkem bude zvýšení provozní efektivity a schopnosti.

Traktor NHDrive je schopen pracovat společně s dalšími autonomními stroji a může také pracovat v tandemu se strojem, který řídí obsluha.

Díky kombinaci radaru, LiDAR a RGB kamer, NHDrive je schopen detekovat širokou škálu překážek v poli. Pokud je zjištěna překážka, traktor odešle zprávu do interaktivního rozhraní a osoba odpovědná za zemědělské činnosti rozhodne, zda a jakým způsobem se traktor vyhne nebo objede.

V budoucnu by měly být traktory a jiné zemědělské stroje vybaveny technologií NHDrive. Kromě toho je možné, že bude kabina zcela odstraněna u dalších autonomních strojích.

Ideální oslava 10 let udržitelných a účinných technologií

Koncept traktoru New Holland NHDrive představuje jeden z nejvýznamnějších mezníků v rámci oslav 10. výročí strategie Holland Clean Energy Leader. Tato strategie od roku 2006 podporuje vývoj technologií na využívání obnovitelných paliv a rovněž vyvíjí technologie zaměřené na snížení dopadů zemědělských činností na životní prostředí a maximalizaci efektivity a produktivity zemědělství.

Další vývoj autonomního traktoru NHDrive bude klíčovým prvkem budoucí strategie PLM – jeden z pilířů strategie Clean Energy Leader , který představuje slovní spojení " méně znamená více": více práce, větší efektivita, vyšší produktivita a větší flexibilita. To vše s optimálním využitím vstupů, snížení nákladů, spotřeby a méně lidské únavy.

Hned dvě prestižní ocenění veletrhu SIMA 2017

Začátkem roku 2017 se bude konat veletrh SIMA 2017 ve Francii. Každý ročník se udělují ocenění. Hned dvoje získala firma New Holland.

Ocenění získala za:
• Koncept autonomního traktoru New Holland NHDrive, který může pracovat s řidičem nebo bez něj. (stříbrná medaile)
• Nová chladicí soustava High Efficiency Heat Rejection System. (zvláštní uznání)

Vynalézavost a inovativní přístup inženýrů New Holland přinesl uznání od mezinárodní poroty zemědělských odborníků, kteří udělili prestižní cenu Silver Innovation Medal konceptu New Holland NHDrive. Porota rovněž udělila Zvláštní uznání za nový design pro účinnější chladicí systém. Tepelný modul má pouze dvě topná tělesa. K dispozici jsou deskové výměníky pro lepší efektivitu. Nový chladicí systém přináší významné výhody ve výkonu a spotřebě. Další výhodou je kompaktnost celého systému, díky tomu je k dispozici více místa pod kapotou. Zjednodušený tepelný modul umožňuje velmi snadnou údržbu a čištění. Průtok chladicí kapaliny může být dynamicky vyvážen pomocí elektrického čerpadla pro řízení distribuce chladicí kapaliny. Vše je postaveno na bázi stavebnicového systému, podle potřeby lze snadno přidat další chladiče. Je velmi důležité, že výsledek vysoké účinnosti chlazení pomáhá k značným úsporám energie.

Video 

 


<< späť

30.11.2016
Václav Štursa ml.