Home>Časopis  >Aktuálně>Krone udržuje obrat na 1,6 mld. euro

Krone udržuje obrat na 1,6 mld. euro

Koncern Krone

Spelle, prosinec 2015 – Navzdory problematickému tržnímu prostředí (rusko-ukrajinská krize, zrušení mléčné kvóty atd.) dosáhl koncern Krone ve fiskálním roce 2014/2015 tržby ve výši 1,6 mld. euro, což je o něco více než v předchozím roce. Obrat koncernu Krone na domácím trhu vzrostl oproti minulému roku o 23,7 mil. euro (5,2 %) na 482,5 mil. euro. Přibližně 32,0 % tuzemského obratu připadá na oblast zemědělské techniky, 68,0 % připadá na užitná vozidla. Koncern Krone dosáhl 29,4 % svého obratu v Německu (v předchozím roce to bylo 28,2 %).

Krone udržuje obrat na 1,6 mld. euro

Mírný pokles z 11,8 mil. euro (-1,0 %) na 1.155,8 mil. euro zaznamenal koncern Krone u zahraničního obratu. Z obratu v zahraničí připadá 34,6 % na oblast zemědělské techniky a 65,4 % na užitná vozidla. Podíl zahraničního obratu tedy byl se 70,6 % mírně pod úrovní loňského (71,8 %).

Tržby z prodeje užitných vozidel Krone ve výši cca 1,1 mld. euro se pohybovaly na úrovni loňského roku. Německo s tuzemským obratem 30,3 % zůstává beze změny nejdůležitějším trhem; obrat zde stoupl o více než 8 % na 328 mil. euro. Na zahraničních trzích dosáhla firma Krone obratu 755,9 mil. euro (loni to bylo 775,8 mil. euro); k nejvýznamnějším trhům patří západní Evropa s podílem 45,5 % (loni 43,1 %) a východní Evropa s podílem 21,4 % (loni 24,1 %).

Navzdory obtížným podmínkám trhu v uplynulém fiskálním roce dokázala firma Krone mírně zvýšit obrat v koncernové oblasti zemědělské techniky na 554,5 mil. euro (loni to bylo 547,9 mil. euro). Německý trh přispěl k tomuto obratu 27,9 % (loni to bylo 28,5 %), západoevropské trhy 32,2 % (loni 31,9 %), východní Evropa 11,3 % (loni 12,8 %), Severní Amerika 20,5 % (loni 16,2 %) a ostatní země 8,1 % (loni 10,6 %).

Díky dosaženému hospodářskému výsledku s přebytkem 37,2 mil. euro došlo rozhodného dne ke zvýšení vlastního kapitálu z 354,0 mil. euro na 388,5 mil. euro. Podíl vlastního kapitálu díky nárůstu bilančního součtu mírně klesl z 46,4 % na 45,9 %. Celkem má koncern Krone k dispozici střednědobý a dlouhodobý kapitál ve výši cca 672,4 mil. euro (v minulém roce to bylo 614,3 mil. euro). To pokrývá nejen veškerý investiční majetek a zásoby, ale také veškeré pohledávky.

Investice k zajištění budoucnosti
Po úspěšném dokončení přeprojektování a modernizace strojírenského závodu ve Spelle v uplynulém fiskálním roce je nyní na řadě podobný scénář pro oblast užitných vozidel. V rámci projektu pod názvem „Progress 2020“ bude z hlediska efektivity, IT a kvality výrobků pět výrobních závodů na užitková vozidla Krone, resp. nápravy Krone (Werlte, Tire/Turecko, Lübtheen, Herzlake, Dinklage) dále navzájem synchronizováno. V závodech Werlte a Dinklage se kromě toho plánuje i nová výstavba. Krone také nadále investuje do prohloubení odbytu, a sice jak v zemědělské technice, tak i v oblasti užitných vozidel. Cílem, jak na nových, tak i na již zavedených trzích, je ještě těsnější kontakt se zákazníkem, trvalé budování a vylepšování stávajících vztahů. Ofenzívou v oblasti služeb a koncepcí „All-in-Krone-Trailer“ se Krone ve fiskálním roce 2014/2015 podařilo zrealizovat projekty „Maják“, které byly vnímány zákazníky velmi pozitivně.

Průměrný počet zaměstnanců koncernu Krone (kmenoví zaměstnanci) ve světě stoupl ve fiskálním roce 2014/2015 na 3 097 (oproti 2 614 v minulém roce). V tomto počtu je zahrnuto průměrně 220 učňů (203 v minulém roce). Příčinou nárůstu počtu zaměstnanců bylo mimo jiné i přijetí většího počtu sezónních zaměstnanců do trvalého pracovního poměru.

„Samozřejmě jsme v uplynulém fiskálním roce pocítili zrušení mléčné kvóty a vliv rusko-ukrajinské krize. Právě kvůli těmto faktorům jsme s průběhem roku 2014/2015 vcelku spokojení“, uzavírá jednatel Bernard Krone. „Ale cítíme teď aktuálně také to, že jak v zemědělské technice, tak v oboru užitných vozidel panuje intenzívní boj o obchodní příležitosti. K tomu přistupuje skutečnost, že firma Krone v minulých letech vždy zvyšovala obrat, což logicky není možné každý rok. Proto jsme v plánování tohoto fiskálního roku opatrní a pro náš koncern vycházíme z poklesu obratu v řádu jednotek procent.“


<< späť

21.12.2015
Václav Štursa ml.