" BISO PROFISTEER PRÍVES
Home>Časopis  >Aktuálně>VOZÍKY BISO PROFISTEER

VOZÍKY BISO PROFISTEER

Hydraulický systém riadenia štyroch kolies

Pre 9m lištu je to veľká výhoda, na 10,7m dĺžku je odporúčané ho mať a pri 12,3m je to už “NUTNOSŤ”. Hovoríme o riadení zadnej nápravy na vozíku pre žaciu lištu. Pozrime sa, ako funguje  príves BISO ProfiSteer pre veľké adaptéry a pre komfortnú jazdu.

VOZÍKY BISO PROFISTEER

Nie každé pole je dokonalé. Niekedy je zložité jazdiť na poli a pripojiť lištu  na kombajn. Nie je to možné vidieť na obrázku, ale lišta je zavesená v strmom svahu.

Je to typická situácia a pre vodičov je to náročná činnosť. Na prívese ProfiSteer máme 10,7 m lištu.

Na tomto obrázku môžete vidieť, že so štandardnou tandemovou nápravou je to takmer nemožné. S ProfiTrailerom to bude zložité (menšia možnosť riadenia zadnej nápravy). Pravdou je, že kombajn bude ťahať príves oveľa viac doľava vďaka opačnému systému riadenia.

Ľavé predné koleso je vo vzduchu – nedotýka sa zeme kvôli sklonu v dvoch smeroch. Ide o veľkú výhodu ProfiTraileru s centrálnou prednou dvojitou nápravou, ktorá nie je na takúto situáciu vôbec citlivá. Je jasné, že stredový nosník sa bude dotýkať zeme. Pod nosníkom ale nie sú žiadne stopy  možného poškodenia.

Momentálne to nevyzerá dobre…

… ale keď sa priblíži zadná náprava, je vidieť veľkú rezervu. Zadné riadenie odvádza v takýchto prípadoch veľmi dobrú prácu a zadná náprava sleduje stopy prednej. Pre túto situáciu je to veľmi dobrý systém.

V priestore privádzača sa nenachádzajú žiadne kolesá (rovnaké ako na ProfiTrailer). Spojenie s kombajnom je veľmi pohodlné. Výhodou prívesu ProfiSteer je stabilita na 4 kolesách.

Príves nie je lacný, to je zrejmé na prvý pohľad. Je tu však jedna dôležitá vec, ktorá zvyšuje hodnotu kombajnu o stotisíc eur – lišta.

Nie vždy posádku kombajnov tvoria dvaja vodiči. Stáva sa novou normou, že kombajn riadi iba jedna osoba. V tomto prípade je dobrý príves viac než dôležitý. Jednoduché použitie je ideálne na jazdu.

Na tomto prívese môžete vidieť 4 nosníky. Je lepšie použiť 6 nosníkov pre 10,7 m lištu, ale v prípade novej lišty 3D VarioFlex Air i s úplne iným dizajnom bočníc nepoužívame nosníky pod bočnice ako na štandardných vario lištách.

Počet a poloha nosníkov je veľmi dôležitá pre životnosť každej značky líšt. Hlavný rám  žacej lišty sa nepreťažuje počas práce na poli, ale behom prepravy na prívese.

Príves BISO ProfiSteer – AKO TO FUNGUJE

Poďme sa na to pozrieť. Na riadiacom podvozku prednej nápravy máme dva hydraulické piesty. Ak otočíme oj na ľavú alebo pravú stranu, hydraulické piesty pumpujú olej do piestov na zadnej náprave. Náboje kolies zadnej nápravy so zvislými čapmi sú rovnaké ako na prednej náprave traktora s ojnicou medzi zadným ľavým a pravým kolesom. Náboje kolies sú rovnaké. Medzi prednou a zadnou nápravou nie je žiadne mechanické spojenie.

Vďaka tomuto riešeniu máme viac jazdných stratégií ako pri mechanickom riadení. Riadenie zadnej nápravy môžete hydraulicky zablokovať a ProfiSteer tak môžete používať ako štandardný vozík.

Na tomto prívese máme trochu  iné nosníky pre uchopenie lišty.

Hydraulické riadenie

V štandardnom režime riadenia sleduje zadná náprava stopu prednej nápravy prívesu. Pre priamu jazdu je dôležité nastaviť riadenie zadnej nápravy na stred. Na tento účel máme ručné hydraulické čerpadlo a ventily v skrinke na prívese na pravej strane pred zadnou nápravou. Môžete ventily zatvoriť a pumpovať zadné kolesá manuálne v centrálnej polohe.

Toto čerpadlo nám dáva ďalšiu výhodu. Ak ste uviazli niekde na farme v rohu a viete, že cez ňu neprejde lišta, môžete prejsť k čiernej skrinke, dať ventily do správnej polohy a zadné kolesá si môžete manuálne nastaviť, ako potrebujete. Trvá to nejaký čas, ale v skutočne kritickej situácii môže táto funkcia veľmi pomôcť. A to je hlavná výhoda hydraulického riadenia.

Brzdy

Na obrázku máme verziu 40 km/h s brzdami na všetkých štyroch kolesách. Systém sa nazýva „systém nábehovej brzdy“. V ťažnom oji s ovládačom nájazdovej brzdy je integrované ťažné oko ALKO. V každom kolese je bubnová brzda. Brzdové vedenia medzi kolesami a ojom sú mechanické s tyčovým a pákovým systémom a červenými bowdenmi.

Toto je príves BISO ProfiSteer pre žaciu lištu. Je určený pre 3D 10.7 lišty len so 4 nosníkmi. Je možné si objednať verziu 40 km/h, ako je aj na obrázku.

Riadiaci podvozok prednej nápravy. Na obrázku veľmi dobre vidieť dva hydraulické piesty riadenia zadnej nápravy.

Konštrukcia prednej nápravy má nižší profil ako má ProfiTrailer. Profily sa otvárajú s dobrým prístupom k hydraulickým piestom a hydraulickým vedeniam.

Na predných kolesách sú bubnové brzdy mechanicky ovládané rovnako ako na zadnej náprave. Nechýbajú blatníky.

Na podvozku riadenia sú dve červené šípky. Označujú stredovú polohu oja.

Hydraulické piesty na zadnej náprave sú integrované v ojnici zadnej nápravy.

A červené ukazovatele v detaile.

Oje je štandardné. Sada ALKO pre nájazdový brzdový systém. To isté sa používa na vozíku ProfiTrailer. Malý červený kábel slúži pre bezpečnosť. Nie je súčasťou traktora na obrázku.

Zadné bubnové brzdy v detaile. Veľmi dôležité je nastavenie bŕzd. Pri dlhej preprave je dobré kontrolovať teplotu bŕzd priebežne.

Plne nastaviteľné nosníky BISO. Profil hlavného nosníka závisí od dĺžky lišty.

Červené lanká sú mechanické vedenia ovládania bŕzd. Mechanické systémy sú jednoduché, ale pre správne nastavenie je dôležitá pevná poloha zadnej nápravy. V prípade preťaženia prívesu je možné, že sa zadná náprava na hlavnom nosníku trochu pohne. V takom prípade zmení nastavenie bŕzd.

Hydraulické vedenia sú na strane hlavného nosníka rámu prívesu. Nie pod ním. Brzdové vedenia sú na vrchu nosníka. Na tomto obrázku môžete vidieť „čiernu skrinku“ so všetkými hydraulickými ovládacími ventilmi a hydraulickou ručnou pumpou na manuálne riadenie zadnej nápravy.

Náboj zadného kolesa s vertikálnym čapom je priskrutkovaný k nosníku zadnej nápravy. Hydraulické piesty a ojnica sú umiestnené pred zadnou nápravou.

Ovládanie „Black box“ s hydraulickými ventilmi a ručnou pumpou (na pravej strane).

Nový uzamykací systém hlavičky na vnútorných podperách.

Druhý obrázok toho istého komponentu. Nová verzia umožňuje lepšie vedenie lišty v správnej polohe počas odpájania od kombajnu.

Dva kliny majú držiak v zadnej časti. Je to veľmi dôležitý bezpečnostný prvok.

Zadné svetlá sú zaistené dvomi skrutkami. Tento komponent sa často počas prepravy poškodí. Vďaka bezpečnostným pravidlám sa táto časť nedá zložiť (dobrý príklad takéhoto typického poškodenia môžete vidieť na obrázkoch na ľavej bočnej  strane svetla).

Náhradný držiak noža - štandardné riešenie ako na prívese ProfiTrailer.

Jednoduché použitie, ideálne pre jazdu

Pre lepšie pochopenie, ako ProfiSteer funguje, je dobré  traktorom a jazdiť  na vašom farmárskom dvore, aby ste vykonali krátke testy na rôznych cestách. Z kabíny traktora veľmi dobre vidíte, čo systém riadenia naozaj robí. V tomto prípade budete mať lepší pocit skôr, ako spojíte príves s lištou za vaším kombajnom. Nie je na škodu urobiť si „krátky tréning“ v manuálnom režime a pokúsiť sa ovládať zadné kolesá manuálnou hydraulickou pumpou. V niektorých kritických situáciách bude takáto dobrá znalosť celého systému veľkou výhodou. To isté je o nastavení stredovej polohy zadných kolies pred prvou jazdou alebo po manuálnom nastavení.

ProfiSteer nemá na prednej náprave žiadne vertikálne čapy riadenia vďaka použitiu podvozkovej prednej nápravy. Výhodou tohto hydraulického systému je, že ak sú kolesá tlačené špičkou zaťaženia, hydraulický systém riadenia trochu "vytlačí" špičku zaťaženia a posunie kolesá do správnej polohy. Z tohto dôvodu môžete niekedy cítiť určité oneskorenie.

Pre lepšie pochopenie toho, čo robí príves ProfiSteer za kombajnom, je dobré  jazdiť po známych poliach. Potom sa obzrieť späť na to, čo príves robí. Z traktorov strednej triedy budete mať na príves dokonalý prehľad.

V porovnaní s ProfiTrailer používa ProfiSteer veľa rovnakých komponentov, ale príves je iný. Vo všeobecnosti v prednej a zadnej náprave.

V momente, keď ide traktor v zákrute s prívesom a predná podvozková náprava s ojom sa začína otáčať, dochádza k prečerpávaniu hydraulického oleja až k hydraulickým valcom riadenia zadnej nápravy.

Tu vidíte, že predná náprava štandardne kopíruje traktor.

V momente zmeny smeru traktorom  sa olej čerpá v opačnom smere.

Traktor ide v ľavotočivej zákrute.

A zadná náprava nasleduje prednú nápravu.

A to je všetko.

Lišta bude nasledovať kombajn. Pre 12,3 m lištu je to „nutnosť“.

Na tomto obrázku je možné vidieť, že zadná náprava nasleduje prednú nápravu s určitým oneskorením.

A opäť ľavý roh.

…a reakcia systému riadenia zadnej nápravy.

Na kombajne je pohyb zadného závesu oveľa progresívnejší ako na traktore.

V takejto situácii príves sleduje stopu kombajnu. Je to veľmi pohodlné a pre vodiča bezpečné.

Stabilita tohto prívesu je veľmi dobrá. Pod centrálnym nosníkom nie sú žiadne stopy.

Oje má ťažné oko so systémom nábehovej brzdy rovnako ako štandardný CropRanger. Hydraulické piestnice riadenia sú integrované v prednej náprave podvozku.

A to isté v pravom rohu.

Predná náprava natáča zadné kolesá hydraulicky.

A opäť tu môžeme vidieť…

...aká perfektná je zadná náprava...

… sledujúca  prednú nápravu vozíka ProfiSteer.

Funguje veľmi dobre na rovnom dvore, v meste, alebo na kruhovom objazde.

Je to spôsob, ako pohodlne prepravovať veľké lišty. Na 8,5 m to nepotrebujete. Pre 9m lišty je to veľké plus a dôležitá črta komfortnej jazdy.

A pre 12,3 m lišty je to jediný spôsob, ako prežiť.

Zadná náprava v detailoch. Hydraulické piesty sú pred zadnou nápravou.

Hydraulický systém má jednu dôležitú výhodu. Nemáte žiadne mechanické spojenie medzi prednou a zadnou nápravou.

Na tomto obrázku vidíte ručné hydraulické čerpadlo za zadnou nápravou (je to 5-6 ročný príves, keď čerpadlo ešte nebolo v hydraulickom bloku).

S touto pumpou môžete urobiť takýto manéver bez akéhokoľvek pohybu s ojom. Zadnú nápravu môžete poháňať manuálne, kam potrebujete, ak vás niekde zablokujú.

V takýchto kritických situáciách máte k dispozícii variabilitu pohonu zadnej nápravy.

A opäť dobrý príklad toho, ako funguje logika riadenia a ako zadná náprava nasleduje prednú nápravu.

Technická úroveň vozíka musí byť v súlade s technickou úrovňou lišty  (na obrázku s BISO ULTRALIGHT 1230).

So štandardným vozíkom je takýto manéver nemožný.

Vo výrobe a cenníku máme dva varianty: 25 km/h a 40 km/h.

A opäť lišta v rohu. Ako už bolo spomenuté, predná náprava je pred lištou a rám má veľmi nízky profil.

Je jasné, že vďaka hydraulickému systému nie je problém nastaviť polohu zadnej nápravy tak, ako potrebujete. Po zmene modelu lišty za menšiu pracovnú šírku.

Tento príves má 4 nosníky. Pre 12m hlavičky je dobré mať 6 nosníkov.

V noci je dôležitý každý malý detail. Bezpečnosť je na prvom mieste. A je dobré poznamenať, že každá chyba stojí peniaze.

To isté pri dlhých transportoch. Dodávatelia takéto stresové situácie poznajú. A je zábavné, ak viete, že váš príves je stále za vami ako šikovný a disciplinovane vycvičený pes.

Záver

ProfiSteer je moderný príves pre veľké žacie lišty od BISO firmy. Využíva hydraulické riadenie medzi prednou a zadnou nápravou s možnosťou prepnúť z režimu AUTO do režimu MANUAL. Môžete si vybrať z verzie 25 km/h alebo 40 km/h. Všetky kolesá majú bubnové brzdy s mechanickým ovládaním. ProfiSteer výrazne zvyšuje jazdný komfort kombajnu s lištou a zároveň aj bezpečnosť.

Viacej informácií o BISO ProfiSteer prívese na: http://navigator.biso.eu/en/en-biso/harvesting-technics/biso-profi-steer-2/

Leták v ENG: http://navigator.biso.eu/wp-content/uploads/2020/04/Headertrailers_NH_eng.pdf

 

 

Další zajímavé články:

BISO 3D VARIOFLEX•AIR•i
Efektivní a pohodová sklizeň začíná u prémiové žací lišty. Mezi prémiové budou patřit modely, které umí sklízet nejenom obiloviny, řepku či sóju, ale i polehlou pšenici či ječmen...

Pokračování zde.


 

PRVNÍ DOJMY Z BISO VX CEOPRANGER VY850 TLL
Nyní jsou všechny naše sklízecí mlátičky New Holland CX zaparkovány pod střechou, hezky v teple a v suchu. A proč si nepřipomenout slunné dny loňského léta, kdy jsme byli v plném pracovním nasazení. Jaké byly naše první dojmy...

Pokračování zde.

BISO 3D – řepka, sója, obiloviny
Z jakého segmentu se rekrutují zákazníci technologie BISO 3D? Vyplatí se jim tato technologie? Jsou to klienti, kteří patří ke starému jádru uživatelů žacích lišt BISO co se drží...

Pokračování zde.
<< späť

23.5.2022
Editor