" BISO 3D VARIOFLEX AIR i
Home>Časopis  >Aktuálně>BISO 3D VARIOFLEX•AIR•i

BISO 3D VARIOFLEX•AIR•i

Prémiová žací lišta nové třídy 3D

Efektivní a pohodová sklizeň začíná u prémiové žací lišty. Mezi prémiové budou patřit modely, které umí sklízet nejenom obiloviny, řepku či sóju, ale i polehlou pšenici či ječmen v režimu FLEX a to i v záběrech nad 9m. A to vše při precizním řezu v požadované výšce za každé situace.

BISO 3D VARIOFLEX•AIR•i

VARIO a průběžný šnek nadále zůstávají základem lišty
Z pohledu sklízecích mlátiček je Evropa obecně vlhčí než zbytek světa, nebo alespoň Severní Amerika, Austrálie či specifický Kazachstán. Proto v Evropě jdeme trochu jiným směrem. Dominantní postavení tu má průběžný šnek nejen díky své výkonnosti a kvalitě práce, ale především živostnosti a nízkým provozním nákladům. Při nákupu moderní mlátičky v Evropě považují naši zákazníci lištu typu VARIO již za samozřejmost. Tedy něco jako standard. Ovšem struktura plodin, narůstající organizační stres plynoucí ze změn počasí a odrůdové skladby a nároky zemědělců tlačí požadavky na tuto technologii stále dopředu. Výkonnost mlátiček šla za posledních 20 roků výrazně nahoru a je třeba si přiznat, že v provozu je sklízecí mlátička často limitována právě žací lištou. Díky vysokým výnosům a klimatickým změnám se často sklízí „ležáky“, kdy peníze doslova leží na zemi. A tak se dostáváme k logickému požadavku na modul FLEX.


Oceněná žací lišta BISO VARIOFLEX AIR i nové třídy 3D vybavená systémem BISO VARIO a FLEX v kombinaci se vzduchovým odpružením AIR  a inteligentním systémem řízení „i“.

Paralelogram modulu FLEX
Žací lišta 3D je nová dimenze. Aby jste mohli patřit do této nové třídy, musíte mít zavěšení žací kosy provedené tak, aby při kopírování v režimu FLEX nedocházelo ke změně sklonu kosy a dvojprstů a z toho plynoucího úhlu řezu. A to je u našich lišt zajištěno použitím paralelogramu v kombinaci se vzduchovým odpružením a inteligentním systémem řízení pohybu každého závěsu. A to zcela samostatně od sousedních. Díky patentovanému snímání tlaku na půdu jsme schopni nastavit přítlak od 0-50kg. Pro srovnání je třeba uvést, že klasický mechanický flex modul například na naší žací liště CropRanger VX TLL FLEX potřebuje sílu odpovídající asi 50kg pro nadlehčení v jednom bodu. U konkurence se běžně pohybuje kolem 80kg. BISO již dlouhá léta spolupracuje s klíčovými výrobci mlátiček a jejich zadání pro lištu budoucnosti znělo jasně – 5kg. A tohoto parametru s klasickou mechanikou jednoduše nedosáhnete.

Plně automatický mód
Každý kdo jezdí se sklízecí mlátičkou jistě potvrdí, že standardní žací lišta o záběru 7.5m se nedá pohledem uhlídat. A proto profesionální osádky mlátiček mají ve značné oblibě celou řadu chytrých pomocníků, kteří co nejvíce funkcí sledují automaticky a především dokáží bleskově reagovat. U žacích lišt velkých záběrů (dnes běžně 9m, 10.7m či 12m) jsme v první řadě závislí na perfektně fungující kopírce mlátičky. Tyto systémy jsou dnes již na velmi vysoké úrovni a jsou základem i správné funkce modulu FLEX. Pro žací lišty BISO je typické tzv. naklápění na špičku, kdy řidič může lištu za jízdy naklopit k sobě či od sebe a tím v kombinaci s vysunutím žací kosy systému VARIO získává celou řadu sklizňových strategií. U žacích lišt BISO VARIOFLEX AIR i s inteligentním řízením modulu FLEX se lišta vždy pohybuje v automatickém módu v případě aktivace režimu FLEX řidičem mlátičky. Řidič pouze spustí lištu do pracovní polohy a nastaví požadovaný přítlak na půdu dle podmínek sklizně a typu půdy. Pokud aktivní práce modulu FLEX není zapotřebí, deaktivuje ho a systém se automaticky zatáhne. Pak žací lišta funguje jako standardní s pevným stolem se systémem VARIO.

Antikolizní systém přihaněče
Pro plně automatickou jízdu žací lišty v režimu kosy FLEX je třeba řešit riziko kontaktu pružných prstů přihaněče s kosou v okamžiku, kdy se FLEX modul v určitém místě zvedne. A to se při kopírování terénu běžně stává. Na trhu je celá řada řešení a to především amerických, kdy se udělá kompromis. Prsty přihaněče jsou plastové a pokud dojde k situaci, kdy řidič přiháněč neuhlídá a prsty zasáhnou do kosy, dojde jednoduše k jejich zakrácení a následně musí být vyměněny. V Evropě jsou ale požadavky na přiháněč poměrně vysoké při sklizni polehlých porostů či BIO sóji, kdy používáme pružné prsty z pružinové oceli, které dokáží i těžký porost přizvednout ve správný moment nad kosu. Z tohoto důvodu jsou žací lišty v provedení „AIR i“ vybaveny inteligentním systémem, který sleduje každý závěs systému FLEX a v okamžiku, kdy hrozí kolize mezi FLEX modulem a pružnými ocelovými prsty přihaněče dojde k jeho bleskovému přizvednutí a to zcela automaticky.

Hybridní rám pro vyšší životnost
Základem dlouhé životnosti žací lišty je pevný rám a kvalitní vozík na přepravu. Kvalitní lištu nepoznáte po roce provozu, ale po 10.000ha a tisících ujetých kilometrů na vozíku. Ocelová žací lišta dobře funguje maximálně do 9m. Již v tomto záběru ocelový rám natolik pruží, že životnost všech uložení průběžného šneku a dalších pohonů výrazně trpí. U hybridních rámů, které kombinují hliník s ocelí, je propružení minimální a jejich přednosti zákazník ocení až po několika letech provozu. Plně se výhody této technologie projeví již u žacích lišt o záběru 12 metrů. Poprvé jsme tuto technologii nasadili u žacích lišt Ultralight 3. generace, kdy zákazníci až po několika letech provozu ocenili její skutečný přínos. Extrémně pevný Hybridní rám je rovněž základním předpokladem pro dobře fungující VARIO s výsuvem 800mm a schopností zasunout kosu téměř pod průběžný šnek. V praxi to znamená, že dokážeme kosu přitáhnout k průběžnému šneku na vzdálenost pouhých 170mm. A to je hodnota, který Vás zajímá při sklizni extrémně krátkých ječmenů.

Režimy a strategie sklizně
Žací lišta BISO 3D VARIOFLEX AIR i nabízí majiteli celou řadu strategií při sklizni různých plodin. V řepce vysuneme VARIO téměř na max, děliče uložíme na vozík a zapneme hydraulické boční kosičky. V pšenici většina osádek používá strategii, kdy vysunou VARIO takovým způsobem, aby stébla šla pod průběžný šnek a tedy i do mlátičky „klasy napřed“ s cílem dosažení snazšího výmlatu a plynulejšího toku materiálu. Ale může nastat i situace, kdy sklízíte propletený porost a za nasazenými děliči postavíte boční kosičky a aktivujte je. Podobná situace může nastat i v zaplevelené sóji, kdy navíc aktivujete modul FLEX a VARIO vysunete dle konkrétních podmínek. Každý porost je jiný. Stejně tak v ležácích aktivujete modul FLEX jako v sóji či hrachu, zpravidla lištu lehce postavíte na špičku a VARIO vysunete tak, aby jste měli přehled o hmotě, která jde do mlátičky. A pokud možno, vše šlo maximálně plynule. Jste-li na kamenitém pozemku, tak patrně VARIO vysunete téměř na max jen proto, aby jste měli dostatek času spatřit a uslyšet kámen a zastavit vkládání. Jedná se o obecnou výhodu systému VARIO, o které se moc nehovoří. Ale na kritických pozemcích vám může ušetřit hodně peněz. V takové situaci je velmi důležité „trefit“ správný úhel celé žací lišty, zmíněné „naklopení na špičku“. Žací lišty BISO dlouho neměly v ležácích konkurenci, ale je třeba zmínit, že nasazení zvedáků je otázkou pár minut a jejich použitím šetříte především kosu.

Jedna žací lišta pro všechny plodiny
> NENÍ TŘEBA žádné další žací lišty či adaptéry pro speciální plodiny
> NENÍ TŘEBA ztrácet čas přestavbami lišty pro různé plodiny
> NENÍ TŘEBA žádné složité údržby díky BISO Vario systému a jeho jednoduché a prověřené konstrukci
> MINIMÁLNÍ ztráty díky inteligentnímu systému kopírování v režimu Flex
> NEJMENŠÍ vzdálenost mezi kosou a průběžným šnekem – pouze 180 mm, excelentní pro plodiny s krátkým stéblem
> SPRÁVNÉ složení stébel s klasy napřed do mlátícího ústrojí – excelentní výkonnost sklízecí mlátičky
> PRAKTICKÉ využití pro všechny známé plodiny
> POHODOVÁ sklizeň – velmi komfortní pro obsluhu mlátičky

Dostupné stupně výbavy
Nejlépe vybavený model je VARIOFLEX AIR i, který má vzduchové odpružení i inteligentní systém řízení s tabletem v kabině s možností nastavení přítlaku od 0 – 50kg a mnoha dalšími automatickými funkcemi. Proti tomuto modelu prozatím na trhu není alternativní volba. Dostupnější variantou bude VARIOFLEX AIR „bez malého „i“, který bude mít vzduchové odpružení ovšem bez zmíněné „inteligence“, tedy bez snímání síly na modulu FLEX. Bude se jednat o naši reakci na některé konkurenční výrobky se vzduchovým či hydraulickým odpružením a modulem FLEX. A pro zákazníky, kteří nepotřebují modul FLEX bude v nabídce standardní model 2D VARIO, který bude disponovat moderním hybridním rámem a osvědčeným a patentovaným systémem BISO VARIO ovšem bez modulu FLEX. Velmi zajímavý je model 9.2m, protože má pohony z obou dvou stran a tedy zatížení kosy a pohonů je i při extrémně náročných podmínkách minimální. Všem zákazníkům věrným technologii BISO přejeme úspěšnou sezónu a děkujeme za spolupráci.

Súbory na stiahnutie

Prospekt ke stažení

Video 


 


 


 


 


 

 


<< späť

5.11.2019
Václav Štursa ml.