" BISO 3D - hybridní rám
Home>Časopis  >Aktuálně>BISO 3D - hybridní rám

BISO 3D - hybridní rám

Model 3D VarioFlex AIR i používá hybridní rám 3. generace

Základem dlouhé životnosti žací lišty je pevný rám a kvalitní vozík na přepravu. Kvalitní lištu nepoznáte po roce provozu, ale po 10.000ha a tisících ujetých kilometrů na vozíku. Ocelová žací lišta dobře funguje maximálně do 9m. A to naše ocelové rámy vydrží patrně nejvíce. Jediné řešení je něco čemu po letech vývoje v BISU říkáme HYBRIDNÍ RÁM.

BISO 3D - hybridní rám


BISO ULTRALIGHT UL1230 na naší službové mlátičce CR9090 SmartTrax. Základem dlouhé životnosti žací lišty je pevný rám … hybridní rám (foto středisko BISO HURBANOVO, Slovensko).

Již v záběru 8.5-9.0m ocelový rám natolik pruží, že životnost všech uložení průběžného šneku a dalších pohonů výrazně trpí. U hybridních rámů, které kombinují hliník s ocelí, je propružení minimální a jejich přednosti zákazník ocení až po několika letech provozu. Plně se výhody této technologie projeví již u žacích lišt o záběru 12 metrů. Poprvé jsme tuto technologii nasadili u žacích lišt Ultralight 3. generace, kdy zákazníci až po několika letech provozu ocenili její skutečný přínos. Extrémně pevný Hybridní rám je rovněž základním předpokladem pro dobře fungující VARIO s výsuvem 800mm a schopností zasunout kosu téměř pod průběžný šnek. V praxi to znamená, že dokážeme kosu přitáhnout k průběžnému šneku na vzdálenost pouhých 170mm. A to je hodnota, který Vás zajímá při sklizni extrémně krátkých ječmenů.


Provedení středové části hybridního rámu již na liště 3D VarioFlex AIR i (nafoceno během testů v roce 2018).

Cesta k hybridnímu rámu byla poměrně dlouhá a začala již v roce 2007

Na výstavě Agritechnica 2007 jsme v Hanoveru představili žací lištu BISO VX1200 CropRanger PremiumPlus o záběru 12m. Jednalo se o žací lištu s ocelovým rámem a systémem FLEX. Z důvodu hmotnosti byla vybavena vzduchem odpruženým podvozkem, to znamená, že sklízecí mlátička tuto lištu spíše tlačila jak nesla. Často tomuto řešení říkáme Ultralight 1. generace a první zkušenosti s ním ukázaly, že tudy cesta nevede. Již v roce 2009 společnost BISO na veletrhu Agritechnica získala stříbrnou medaili za první hliníkovou lištu, modelovou řadu UltraLight 800. Tato lišta měla již plně hliníkový rám včetně bočnic pohonů. Zajímavostí na této liště bylo sekční provedení modulů rámu, které se k sobě šroubovaly a lepily. Hlavní předností sekčního provedení měly být snadnější opravy při poškození některého z modulů v provozu. Z kombinace šířky modulů vycházely i nabízené záběry 770, 870, 990, 1050, 1200, 1290, 1420. V roce 2011 se struktura modelů trochu změnila, zůstaly 770, 870 a 990. Nově se změnily záběry na 1070, 1200, 1290, 1410.Agritechnica 2007 – vzduchem odpružený integrovaný podvozek žací lišty o záběru 12 metrů s ocelovým rámem. Mlátička žací lištu prakticky tlačila před sebou. Stejnou lištu jsme ukázali našim zákazníkům na veletrhu Techagro 2008 v Brně.


Agritechnica 2007 – první pokus s žací lištou o záběru 12m se jmenoval CropRanger VX1200 Premium Plus a již v tomto roce byl vybaven modulem FLEX.


A stejná lišta v pohledu na kosu a unikátní integrovaný podvozek. Zajímavostí byl ale i asymetrický středový pohon děleného přihaněče či průběžného šneku. Ocelový rám se stal ale hlavním limitem této konstrukce a od tohoto provedení se z mnoha důvodů upustilo.

Koncem roku 2012 se do výroby dostal Ultralight 3. generace se zcela novým rámem z hliníkových profilů, tzv. sendvičů v kombinaci s ocelovými prvky (například středové uchycení na komoru šikmého dopravníku sklízecí mlátičky). A tomuto novému rámu se začalo říkat díky kombinaci hliníku a oceli HYBRIDNÍ RÁM. V ceníku pro rok 2013 se objevily tři modely 1070, 1220 a 1410. V roce 2013 se tento nový model Ultralight 3. generace objevil na výstavě Agritechnica v Hanoveru a byl označovaný jako NOVÝ ULTRALIGHT. Většina vyrobených lišt má i hliníkové bočnice pohonů (pohony jsou zpravidla z obou dvou stran) což byl výsledek téměř extrémní snahy ušetřit na hmotnosti. Hlavním trhem pro lištu této kategorie vždy bylo Německo, kde jich jezdí nejvíce. Modely Ultralight 2. i 3. generace pracují i v UK, Austrálii či v Kanadě. Významným trhem je z tohoto pohledu i Česká a Slovenská republika. Zákazníci, kteří provozují tyto lišty 5 a více roků na nich nejvíce oceňují pevnost rámu a vysokou životnost všech komponentů. Extrémní pevnost rámu vykazovaly již sekční modely Ultralight 2. generace, ale díky hybridnímu rámu, získala 3. generace oproti konkurenci extrémní pevnost a z toho plynoucí podstatně vyšší živnost všech uložení, tedy ložisek a minimální namáhání průběžného šneku a z toho plynoucí jeho případné praskání.


Zajímavé provedení hybridního rámu na žací liště ULTRALIGHT UL1070 upraveném pro první generaci modulu FLEX již v roce 2014 (foto v rámci továrních zkoušek na Slovensku).


Fotografie rámu v rámci zkoušek prvních verzí 3D VarioFlex. Systém středového uložení průběžného šneku a uspořádání pohonů se již zásadně nemění (BISO Hurbanovo, Slovensko 2017).

Pro nadcházející sezónu 2014 byly do výroby připraveny pouze dva modely Ultralight 1070 a 1230 a to již v kombinaci s vozíkem ProfiSteer s řiditelnou i zadní nápravou (pro žací lišty o záběru 12m je to již nutnost). Pro sezónu 2015 jsme nabídku doplnili o menší modely 770 a 920 s pohonem pouze z jedné strany, zatímco modely 1070 a 1230 zůstaly beze změny. U modelu Ultralight 920 bych se pozastavil, protože z důvodu unifikace výroby byly nakonec vydodány zákazníkům s oboustrannými pohony. A právě toto řešení si v provozu získalo u žací lišty o záběru 9.2m značnou oblibu (každá převodovka kosy pohání pouze kosu o délce 4.6m). Osádky si toto provedení chválí i přes potřebu ranní kontroly pohonů i na pravé straně.


Schéma hybridního rámu – výsledek více jak 10 roků vývoje a intenzivních zkoušek. Nyní pracujeme s 3. generací. Rámy jsou počítány pro lišty o záběru 18m.

Sekční provedení rámu servisní výhodu nakonec nepřineslo

Na počátku rozhodnutí, že jedinou cestou stejně jako v automobilovém průmyslu bude použití hliníkových slitin, se ihned vynořil nebezpečný protiargument: Jak to bude s opravami poškození rámu? Z tohoto důvodu se zvolila varianta sekčního uspořádání s představou, že v případě nárazu mlátičky s žací lištou do překážky, budeme schopni lokálně vyměnit pouze poškozenou sekci. Dnešní zkušenost je zpravidla již taková, že pokud s ocelovou lištou trefíte skruž nebo hydrant, rám umíme opravit. Většinou ale zákazník lištu dopraví do výroby BISO, kde ji dokážeme mnohem rychleji a efektivněji odstrojit a rám profesionálně opravit. Přestože ve výrobě dokážeme opravit v podstatě téměř jakékoliv poškození ocelového rámu, narážíme často při řešení takových oprav na skutečnost, že rychleji a levněji vyrobíme nový rám. Především u žacích lišt ocelových se záběrem nad 9m tak často při větším poškození rámu klienti zpravidla přistoupí k jeho výměně. A na základě těchto faktů se již použití hybridního rámu nejeví po mnoha letech jako zásadní problém.


Testy středové sekce (místo kde se potkávají levá a pravá kosa) jsou velmi důležité především při aktivovaném modulu FLEX. Na snímku je dobře patrné středové uložení průběžného šneku, které se osvědčilo ve všech plodinách. Na snímku 3D VarioFlex 1070 AIR i (Komárno, Slovensko 2017)

Na hybridním rámu jsme provedli i zkoušky nárazu do překážky a byla prokázána taková pevnost rámu, že při zachycení překážky bočnicí (tedy při velké páce) nedojde zpravidla k poškození rámu, ale k poškození šikmého dopravníku mlátičky.


Modul FLEX jsme v roce 2017 testovali v sóji s dvojprsty, kosou a pohony BISO.

Nová konstrukční řešení, která přinesla řada ULTRALIGHT 800

Někdy bývá označení modelové řady ULTRALIGHT 800 trochu matoucí, protože číslo 800 nevyjadřuje pracovní záběr žací lišty, ale bezkonkurenční výsuv žacího stolu o plných 80cm. S touto řadou nepřišel pouze hliník, přesněji řečeno hliníková slitina. S touto řadou přišla i celá řada dalších konstrukčních prvků, které se s touto řadou v provozu prosadily. Lepení spojů, středové uložení průběžného šneku, pohon kos a průběžného šneku z obou dvou stran, dělený přiháněč a extrémní výsuv systému VARIO nejenom vpřed, ale i vzad směrem k průběžnému šneku. A již zmíněný vozík ProfiSteer s řiditelnou zadní nápravou.


Pevný rám je nutný pro snadné a přesné nastavení průběžného šneku a dosažení plynulého toku hmoty do sklízecí mlátičky. Především vysoce výkonné rotorové stroje jsou na to citlivé.

3D VarioFlex – hybridní rám s paralelogramem a modulem FLEX

Nové žací lišty 3D VARIOFLEX AIR i tedy používají hybridní rám prověřený celou generací žacích lišt modelové řady Ultralight a to především ve 3. generaci. Ale vývoj jde dál a tak je do tohoto hybridního rámu nově zabudován modul FLEX s paralelogramem. I trh se za tu dobu poněkud změnil a tak již žací lišta o záběru 10.7 m je na velkých mlátičkách považována za standard a záběr 12m není již nic výjimečného.


Modul FLEX je na obrázku zcela spuštěný do své nejnižší polohy.


Některé porosty sóji dokáží být pro žací lištu i osádku docela tvrdým oříškem.


Pásové podvozky odvádějí perfektní práci. Na snímku je dobře vidět umístění systému VARIO pod rámem žací lišty. Jedná se o klíčový patent BISO využívaný již od roku 2001.

Více o žací liště BISO Ultralight 800 (záběry 770 až 1230),  http://navigator.biso.eu/biso/skliznova-technika/biso-ultralight-800/. V provozu jsou ale i modely 14 a 16m. Rám byl testován na 18m.

Prospekt verze CZ ke stažení: http://www.bisosedlec.cz/data_7/soubory/126.pdf


Při sklizni obilovin říkáme, že sklízecí mlátička pracuje statisticky 22 dnů „v akci“. To vytváří maximální tlak na osádku i majitele. S kvalitní žací lištou naši zákaznici z mlátiček jako je New Holland CR9090SL SmartTrax dokáží dostat denní výkonnost přes 100ha/den. Pro tyto profesionální zákazníky je pak hybridní rám předpokladem dlouhé životnosti všech komponent.

Další zajímavé články:

BISO 3D VARIOFLEX•AIR•i
Efektivní a pohodová sklizeň začíná u prémiové žací lišty. Mezi prémiové budou patřit modely, které umí sklízet nejenom obiloviny, řepku či sóju, ale i polehlou pšenici či ječmen...

Pokračování zde.

Agritechnica 2019: BISO
Celosvětová výstava Agritechnica 2019 je za námi a my, jako BISO můžeme prohlásit, že byla velice úspěšná! Za náš nový inovativní produkt BISO VARIOFLEX 3D AIR i jsme dostali...

Pokračování zde.

BISO 3D – řepka, sója, obiloviny
Z jakého segmentu se rekrutují zákazníci technologie BISO 3D? Vyplatí se jim tato technologie? Jsou to klienti, kteří patří ke starému jádru uživatelů žacích lišt BISO co se drží...

Pokračování zde.

Video 

 


<< späť

28.4.2020
Václav Štursa ml.