" BISO 3D – V POLI 2020 DÍL 1.
Home>Časopis  >Aktuálně>BISO 3D – V POLI 2020 DÍL 1.

BISO 3D – V POLI 2020 DÍL 1.

OBRÁZKY ŽACÍ LIŠTY 3D VARIOFLEX 1070 AIR i Z NASAZENÍ V POLI

Žací lištu 3D VARIOFLEX AIR i testujeme na naší mlátičce od roku 2017, ale tento rok jsme na naše CR9090 SmartTrax pověsili sériový kus z výroby 2020, model 3D VARIOFLEX 1070 AIR i v tzv. plné specifikaci. Lišta má nejnovější aktuální výbavu s tzv. sadou Schumacher (kosa a dvojprsty) a s poslední verzí ovládacího software.

BISO 3D – V POLI 2020 DÍL 1.

Mlátička New Holland CR9090 SmartTrax během sklizně pšenice na Slovensku s žací lištou BISO 3D VARIOFLEX 1070 AIR i.

Žací lišty vyrobené letos, včetně té naší jsou již vybaveny plně funkčním systémem Reel Anti Collision System. Tento systém má na starost přiháněč a jeho prsty z pružinové oceli. Pokud řidič spustí přiháněč příliš nízko do prostoru kosy, systém automaticky zastaví pohyb přihaněče ve výšce 100mm nad kosou.

V PEVNÉM (0%FLEX) módu žací lišta pracuje jako standardní VARIO lišta. Bez jakýchkoliv omezení.

V takovéto pšenici s mnoha místy s vyšším podílem zelené hmoty trávy a dalších plevelů řidiči žacích list BISO pohybují s VARIO stolem I několikrát během jedné jízdy.

Tento rok používáme žací lištu BISO 3D VARIOFLEX 1070 AIR i z produkce 2020 na vozíku BISO ProfiSteer. Žací lišta je v nejvyšší výbavě. To znamená se vzduchovým odpružením, se všemi inteligentními funkcemi a s nejnovější verzí software. Od provedení z loňského roku se liší sadou, které často říkáme “Schumacher kit”. Na základě požadavků z trhu a zkušeností ze sklizně sóji jsme všechny žací lišty vyrobené v roce 2020 osadili převodovkami kosy BISO, pákou kosy BISO a speciální konverzní hlavou kosy BISO pro kosu a dvojprsty Schumacher. To je důvod, proč na obrázcích můžete vidět pouze tuto variantu. Hlavní přednost tohoto řešení oceníme především při sklizni sóji a v kamenitých oblastech.

Automatická aktualizace software

Potenciál této technologie je značný. Stále se učíme, vyhodnocujeme získaná data a především zvyšujeme komfort obsluhy, bezpečnost celého systému a samozřejmě výkonnost. Zákazník si s lištou 3D nekupuje pouze samotnou žací lištu, ale i aktualizace software po celou dobu životnosti žací lišty.

Na naší liště je poslední verze antikolizního systému BISO ReelAntiCollisionSystem. Pracuje zcela automaticky a jsme s ním velmi spokojeni. Současná zkušenost je taková, že řidič se v podstatě nestará o riziko kontaktu prstů přihaněče s kosou. Ovládání je pohodlné. Pružné prsty přihaněče jsou z oceli a proto je spolehlivá funkce tohoto systému z pohledu životnosti kosy, převodovky či řemenu velmi důležitá.

Typickými prvky výbavy pro žací lišty BISO 3D VARIOFLEX AIR i jsou přihaněče s vysoce účinnými prsty z pružinové oceli, vysoce výkonný průběžný šnek, VARIO stůl a samozřejmě i FLEX modul.

Boční kosičky mají hydraulický pohon a jsou plně integrovány do boků žací lišty. Mohou být zapnuté i v případě, kdy na liště máme nasazeny klasické děliče.

Je velmi snadné nastavit úhel žací lišty na tabletu (nastavit ji na špičku a zpět). Na obrázku můžeme vidět standardní nastavení (výchozí), kdy VARIO stůl je vysunutý o 150mm vpřed a systém je v PEVNÉM režimu (0% FLEX).

Žací lišta je vybavena velkým skluzem na obilí (černý plastový límec), který minimalizuje ztráty způsobené odraženými zrnky a vrací je zpět do lišty do prostoru průběžného šneku.

Žací lišta je kompletně ovládána prostřednictvím tabletu. Tablet komunikuje s žací lištou prostřednictvím WiFi, takže tu nejsou žádné kabely mezi kabinou a lištou.

Sklízecí mlátičky jako CR9090 SmartTrax dělají s 3D VARIOFLEX 1070 AIR i perfektní práci. Ve standardních plodinách žací lišta s výkonným průběžným šnekem (pohon z obou stran a středovým uchycením uprostřed) výborně plní nejvýkonnější modely sklízecích mlátiček.

Obsluha mlátičky může během práce pohybovat s vário stolem dle aktuální potřeby a parametrů porostu. S touto koncepcí žací lišty máte k dispozici více strategií sklizně. Můžete vysunout VARIO více dopředu a nebo zasunout dozadu a nechat pšenici „padat“ přímo pod průběžný šnek. Cílem je, aby sklízená hmota vstupovala do mlátičky plynule. Jak jen to je možné. Jako na obrázku.

Na bočních plastových krytech můžete snadno vidět do jaké míry je vysunuto VARIO, tedy jaká je pozice vário stolu (na obrázku je to asi 150mm – maximum je 800mm).

3D při sklizni pšenice.

S přihaněčem můžete být velmi agresivní. Přihaněč můžete vysunout zcela dopředu a spustit ho dolů s cílem zvednout polehlý porost. Nebo jej můžete stáhnout zcela dozadu a spustit těsně nad dno VARIO stolu a usměrňovat hmotu plynule k průběžnému šneku. Automatický antikolizní systém neustále “sleduje co řidič dělá”. V případě kritického přiblížení prstů přihaněče k žací kose dojde k automatickému přizvednutí přihaněče.

V takovémto případě budete mít pocit, že jedete se standardní žací lištou.

Průběžný šnek z nerezové oceli je pevnější a má delší životnost. Průchodnost průběžného šneku byla testována na podstatně větších žacích lištách než je tato. Vše je o jeho správném nastavení.

Standardní pole se standardním výsledkem. Není důvod jít níž. Fotografie je pořízena v oblasti s výskytem kamenů …

… kameny v kombinaci se zelenou živou trávou. Za standardních podmínek nepoznáte rozdíl mezi dvojprsty a kosou BISO či Schumacher

V těchto podmínkách je velmi důležité správné nastavení průběžného šneku a všech komponent v jeho blízkosti. PEVNÝ (0% FLEX) mód je aktivován, protože výška strniště zde není klíčovou.

Ale tento pozemek je již jiný případ. Takového výsledku můžete bez problémů dosáhnout pokud aktivujete FLEX mód.

V oblastech bez kamení není problém aktivovat režim flex a zvednout ze země 100% vaší úrody. V takovém případě dostane zemědělec investici do flex technologie rychle zpět.

A co je velmi důležité, 3D od firmy BISO je schopné pracovat I na vlhké půdě, která se lepí zespodu na dno lišty. Situace na fotografii není zdaleka situací limitní pro naši technologii. Můžeme nastavit systém na pouhé 2kg přítlaku a stejně tak i úhel naklopení na špičku není v „agresivním režimu“.

V režimu FLEX systém využívá vzduchového odpružení paralelogramů žací kosy a všech inteligentních funkcí – patentovaných snímačů tlaku na půdu integrovaných do žlutých plazů nosníku kosy.

Cílem je přejít velmi rychle z PEVNÉHO módu (0%FLEX) do módu 100%FLEX na základě rychle se měnící situace před sklízecí mlátičkou při sklizni polehlých porostů pšenice či ječmene o vysokém výnosu.

Limitem není výkonnost sklízecí mlátičky. V případě těchto vlajkových lodí je skutečným limitem zpravidla žací lišta.

Není snadné “nakrmit” s žací lištou o záběru 10.7m sklízecí mlátičku NH CR9090 SmartTrax. Normálně na tomto stroji provozujeme žací lištu BISO Ultralight 1230.

Na displeji mlátičky vidíte o čem je řeč. Zatížení motoru je 69%, pojezdová rychlost 7.1km/h. Ztráty minimální. Moderní TOP modely sklízecích mlátiček potřebují perfektní přísun hmoty.

Takový stroj dokáže bez nejmenšího problému prolomit hranici výkonnosti 100ha/den. Změna plodiny není s žací lištou BISO 3D žádný problém.

Procedura nalištování. Na obrázku máme 3D VARIOFLEX AIR i na vozíku BISO ProfiSteer. Postup připojení lišty je zcela standardní.

Pohony jsou z obou dvou stran, takže musíme připojit kardan i na pravé straně. Na obrázku můžete vidět standardní konfiguraci pro sklízecí mlátičky New Holland a Case-IH.

Vozík ProfiSteer má čtyři nosníky.

Žací lišta 3D VARIOFLEX AIR i má 4 plazy pro standardní kopírku. Tyto plazy používáme pouze v režimu PEVNÉM (0%FLEX). V režimu 100%FLEX jsou tyto plazy automaticky zataženy a celý systém kopírování pracuje s tlakovými snímači v nosníku kosy.

Všechny funkce žací lišty se ovládají přes tablet.

… připraven k akci.

New Holland CR9090 SmartTrax s žací lištou BISO VARIOFLEX 1070 AIR i.

Více o žacích lištách 3D VARIOFLEX AIR i: http://navigator.biso.eu/biso/skliznova-technika/biso-3d-varioflexairi/

Prospekt ve verzi CZ ke stažení: http://navigator.biso.eu/wp-content/uploads/2020/04/BISO-3D-VARIOFLEX-AIR-i-CZ.pdf

 

 

Další zajímavé články:

BISO 3D VARIOFLEX•AIR•i
Efektivní a pohodová sklizeň začíná u prémiové žací lišty. Mezi prémiové budou patřit modely, které umí sklízet nejenom obiloviny, řepku či sóju, ale i polehlou pšenici či ječmen...

Pokračování zde.

BISO - SOJAFLEX
Adaptér pro sklizeň sóji od firmy BISO byl od roku 2005 nabízen v pracovní šířce do 9 metrů. Tento výrobek se zaměřuje na všechny značky sklízecích mlátiček s žacími lištami v provedení...

Pokračování zde.

BISO 3D – řepka, sója, obiloviny
Z jakého segmentu se rekrutují zákazníci technologie BISO 3D? Vyplatí se jim tato technologie? Jsou to klienti, kteří patří ke starému jádru uživatelů žacích lišt BISO co se drží...

Pokračování zde.

Video 


 


 


 


 


 


 

 


<< späť

4.1.2021
Václav Štursa ml.