" BISO 3D – PERFEKTNÍ V DETAILU DÍL 2.
Home>Časopis  >Aktuálně>BISO 3D – PERFEKTNÍ V DETAILU DÍL 2.

BISO 3D – PERFEKTNÍ V DETAILU DÍL 2.

PODÍVEJME SE NA 3D VARIOFLEX 1070 AIR i V DETAILECH

Koncept je fantastický. Ale co detail? Podívejte se na druhou část balíčku fotografií zaměřených na detaily této nové žací lišty. V tomto druhém dílu se podíváme na tablet, děliče, vzduchové odpružení, hydraulické nádrže, přípojné body mlátičky a „parking mód“.

BISO 3D – PERFEKTNÍ V DETAILU DÍL 2.
První část tohoto článku naleznete zde:

 

 

 

Ve středu rámu nad šikmým dopravníkem je velké logo BISO, přímo za konzolí středového uložení průběžného šneku, který má na modelu VF1070 pohon z obou dvou stran.

Plně integrované boční kosičky s hydraulickým pohonem. Můžete zapnout boční kosičky a přitom nechat nasazený boční dělič. Osádky žacích lišt BISO nepoužívají boční kosičky pouze v řepce.

Řidič má perfektní výhled do lišty. Je velmi komfortní vysunout VARIO na 60-70% a dobře vidět, „co se tam děje“. Velmi důležitou konstrukční výhodou  na lištách 3D VarioFlex je možnost stáhnout si VARIO velmi blízko k průběžnému šneku (pro krátké plodiny). Minimální vzdálenost kosy od průběžného šneku je 180mm. A to platí pro lištu s FLEX modulem a aktivním odpružením.

Fotografie obrazovky tabletu v okamžiku, kdy žací lišta je v režimu FLEX. Na liště ve spodní části můžete vidět, že pravá část FLEX modulu je v tento moment aktivní.

A opět režim FLEX a dva snímače tlaku aktivují pohyb dvou ramen paralelogramů FLEX modulu.

Žací lišta pracuje v automatickém módu. Řidič si může vybrat 100%FLEX, 50%FLEX a PEVNÝ (0%FLEX) režim práce. V 100% FLEX módu musí řidič počítat i se 100% rizikem, díky schopnosti FLEX modulu kopírovat nerovnosti pozemku.

Tato obrazovka ukazuje PEVNÝ mód (0% FLEX). V tomto režimu žací lišta pracuje jako standardní VARIO lišta. V rámci všech módů může řidič seřídit vysunutí VARIO stolu bez jakéhokoliv limitu. Na pravé straně obrazovky vidíte symboly (tlačítka) pro úhel sklonu žací lišty (naklopení na špičku), nastavení sklonu prstů přihaněče, zapnutí/vypnutí levé a pravé kosičky a vysunutí/zasunutí VARIO stolu. A navíc je pod nimi tlačítko pracovních světel žací lišty.

Osádka kombajnu má k dispozici několik strategií sklizně. Nezkušený řidič může začít pracovat se standardním přednastavením, ale profesionální osádky mají možnost dostat ze své mlátičky to nejlepší co v ní je – výkonnost a kvalitu sklizně.

Děliče jsou plně stavitelné a je snadné je sejmout a uložit na vozík ProfiSteer. Na této liště máme děliče nejvyšší výbavy – univerzální děliče pro všechny plodiny. Mnoho BISO šoférů používá menší a jednodušší provedení typické pro žací lišty starší řady Ultralight.

V případě potřeby můžete na děliči nastavit polohu jednotlivých křídel při sklizni komplikovanějších plodin s vysokým podílem plevelů a zeleného materiálu. Pokud se vám stébla zachytí za děličem a dojde k zachytávání dalších, můžete jednoduše a za jízdy na chvíli zapnout boční kosičku a problém se rychle vyřeší.

Nastavení je velmi snadné a rychlé.

A opět mechanismus nastavení děliče.

Na obrázku můžete velmi dobře vidět tvar děliče, jeho pozici a polohu boční kosičky.

Obrazovka monitoru modelové řady 2020. Udělali jsme ji jednoduchou. Na pravé straně je něco co připomíná typický BISO CropRanger ovládací box lišt BISO CropRanger a na obrázku žací lišty můžete vidět klíčové parametry. Pokud je FLEX modul vypnutý, klíčovou informací je poloha přihaněče.

Na levé zadní stěně rámu lišty je umístěna většina klíčových systémů a komponentů. Obsluha má na ně perfektní výhled z kabiny stroje.

Nad hnací hřídelí je umístěn sací vzduchový filtr, filtr odlučovače vlhkosti a dva vzduchojemy. V popředí pak „energetický řetěz“, který usměrňuje a vede hydraulické hadice, které vedou do podlahy žací lišty.

Pokud je vario zcela stažené (zatažené), můžete to dobře vidět na jeho konzolách. Na obrázku je mírně vysunuté vpřed.

Boční kryty jsou zcela nové na modelové řadě 3D VarioFLEX.

Pod zadním krytem je umístěn vzduchový kompresor, hydraulické čerpadlo, ovládací hydraulické ventily a mnoho dalších důležitých komponent.

Na tomto obrázku můžete vidět zadní stranu skluzu na zrno, který je standardním prvkem výbavy těchto žacích lišt. Nádrže a elektrické rozvodné skříně jsou integrovány do profilu skluzu.

Levá nádržka je na mazací olej pro mazání hnacího řetězu průběžného šneku. Uprostřed je nádrž na hydraulický olej. Napravo od ní je nádrž na čistou vodu pro opláchnutí rukou. Přístup je velmi dobrý, jak v případě kdy je lišta na mlátičce nebo uložena na vozíku během přepravy.

Je velmi snadné zkontrolovat hladiny oleje letmým pohledem, když jdete ke schodům a do kabiny.

Nádrž na vodu z blízka. Všechny nádrže jsou osazeny stavoznakem a ukazatelem teploty.

Čtyři velké skříňky s dvířky jsou pro elektrický systém (dvě levé) a pro nezbytné náhradní díly a nářadí (pravé dvě).

Cyklonový odlučovač hrubých nečistot sacího filtru vzduchového kompresoru je velmi snadné vyčistit v případě potřeby během pracovního dne.

Filtr vzduchového kompresoru. Jedná se o standardní papírovou vložku v sacím filtru.

Na pravém vzduchojemu je namontován manometr tlaku. Vzduchový kompresor je poháněný hnací hřídelí pohonu lišty. Potřebujete tedy nějakou chvíli po prvním připojení na zvýšení tlaku vzduchu na pracovní hodnotu. Díky použití velmi kvalitních komponent nedochází k poklesu tlaku v systému ani přes noc.

Pod manometrem je vzduchová rychlospojka pro připojení hadice se vzduchovou pistolí pro rychlé vyčištění stroje po práci. Hadice a pistole je součástí výbavy stroje.

Od modelu VF910 a větších jsou použity oboustranné pohony, takže kardanová hřídel je na obou stranách.

A z tohoto důvodu je na pravé straně ve skluzu integrována i druhá nádržka na mazací olej řetězu pravého pohonu průběžného šneku.

Přihaněč je jednodílný. Na pravé straně máme plastový energetický řetěz zajišťující uspořádání hydraulických hadic pohonu přihaněče.

Uspořádání hydraulických hadic na pravé zadní stěně rámu lišty.

Zadní „klapka“ ve VARIO stolu je nový konstrukční prvek modelové řady 3D VarioFlex. Usnadňuje připojení mlátičky a především snižuje riziko poškození VARIO stolu při nasazování lišty.

Samotná „klapka“ v detailu.

Nad „klapkou“ je umístěný spodní zajišťovací čep pro šikmý dopravník sklízecí mlátičky. Rám žacích lišt 3D VarioFLEX je stejný pro všechny značky sklízecích mlátiček. Rozdílná je pouze tzv. připojovací sada dílů pro danou značku. V provozu bude možné  jednoduše  přestavět hotovou lištu pro různé značky mlátiček.

Klapka v horní poloze (pracovní). Celý mechanismus je plně samočinný. Při vysunutí varia se klapka sama zvedne.

Klapka ve spodní poloze.

Žací lišta v PARKOVACÍM (TRAILER) módu. VARIO se automaticky vysune na 150mm (není tedy kompletně zasunuté a kopírovací plazy se zvednou a zajistí. To stejné platí i pro FLEX modul. Tmavě červené pláty dna lišty jsou z HARDOXU.

Žací lišta se dodává s plnou sadou přídavných prodloužení šnekovice. Na tomto obrázku jsou prodloužení šnekovice stále namontována na průběžném šneku. Je možné demontovat dva segmenty z každé strany. Dobře fungují, pokud je velké sucho a sklízí se malé objemy hmoty (suché oblasti) s cílem směřovat hmotu více na střed šikmého dopravníku. V našich oblastech automaticky demontujeme jedno prodloužení a minimálně dva kusy proti ostří (stěrky). Všechny tyto díly jsou z nerezu.

Typický rychloupínací blok CNH. Na levé straně šikmého dopravníku má řidič páku zajištění žací lišty, hnací kardan, rychloupínací blok (5 rychlospojek včetně pohonu přihaněče), elektrickou zásuvku CNH a malou napájecí zásuvku BISO od akumulátorů mlátičky.

V této oblasti můžete vidět speciální nýty hybridního rámu. Právě zde se spojuje centrální ocelová část a hliníkový sendvič.

Standardní zásuvka CNH.

A vše na svém místě.

Žací lišta nasazená na komoru šikmého dopravníku sklízecí mlátičky.

Spodní zajišťovací čepy.

Toto uchycení je různé pro každou značku mlátiček.

Nový systém zajištění žací lišty na vozíku BISO ProfiSteer.

A opět  NH CR9090 SmartTrax s  BISO VarioFLEX 1070 AIR i.


Více o žacích lištách 3D VARIOFLEX AIR ihttp://navigator.biso.eu/biso/skliznova-technika/biso-3d-varioflexairi/

Prospekt ve verzi CZ ke stažení: http://navigator.biso.eu/wp-content/uploads/2020/04/BISO-3D-VARIOFLEX-AIR-i-CZ.pdf

 

 

Další zajímavé články:


BISO 3D – PERFEKTNÍ V DETAILU DÍL 1.
Běžně říkáme, že sklízecí mlátičky jsou statisticky „v akci“ 22 dnů v roce (během sklizně obilovin). Na některých velkých podnicích to dokonce může být ve vlastním regionu pouhých...

Pokračování zde.


BISO 3D – V POLI 2020 DÍL 2.
Nové 3D od firmy BISO je unikátní univerzální žací lišta pro plně profesionální sklizeň mnoha plodin za různých podmínek. Lišta 3D VARIOFLEX je vario lišta s modulem FLEX...

Pokračování zde.

BISO 3D – řepka, sója, obiloviny
Z jakého segmentu se rekrutují zákazníci technologie BISO 3D? Vyplatí se jim tato technologie? Jsou to klienti, kteří patří ke starému jádru uživatelů žacích lišt BISO co se drží...

Pokračování zde.

VideoBISO 3D VARIOFLEX•AIR•i

 


 


BISO 3D VARIOFLEX•AIR•i - Auger

 


BISO 3D VARIOFLEX•AIR•i - Hybrid Frame

 


BISO 3D VARIOFLEX•AIR•i - Reel

 


BISO 3D VARIOFLEX•AIR•i - Angle Adjustment

 


 


 

 


<< späť

12.2.2021
Editor