" BISO 3D – V poli 2020 DÍL 3. - ČOČKA
Home>Časopis  >Aktuálně>BISO 3D – V POLI 2020 DÍL 3. - ČOČKA

BISO 3D – V POLI 2020 DÍL 3. - ČOČKA

FOTO ZE SKLIZNĚ ČOČKY LIŠTOU 3D VARIOFLEX 1070 AIR i

Podívejme se na sklizeň čočky/šošovice. Z obrázků níže je patrné, že porost čočky může být poměrně velkou výzvou. Hodnota plodiny je vysoká a tak kvalita sklizně je na prvním místě. Prohlédněte si náš raport z nasazení 3D VARIOFLEX AIR i při sklizni čočky. Není to hrách, není to sója …

BISO 3D – V POLI 2020 DÍL 3. - ČOČKA

 

Druhou část tohoto článku naleznete zde:

 

Majitelé lišt BISO 3D pěstují zpravidla větší počet plodin. Čočka je jemná plodina ležící na zemi s vysokou hodnotou na jednotku objemu.

Použili jsme mlátičku New Holland CR9090 SmartTrax z naší flotily BISO. Sklízeli jsme pozemek na Slovensku, nedaleko Štúrova. Na obrázku za mlátičkou můžete vidět na obzoru pohoří, které je již za Dunajem v Maďarsku.

Byl to horký den, půda byla vysušená. Nejednalo se tedy o typický sklizňový den těchto žní.

Pro sklizeň jsme použili standardní žací lištu BISO 3D VARIOFLEX 1070 AIR i ve 100FLEX módu. Na obrázcích můžete vidět, že VARIO bylo vysunuto 60-70% dopředu. Náš FLEX modul je schopen pracovat ve všech pozicích VARIO stolu stejně.

Některé části pozemku byly silně zaplevelené s větším množstvím zelené hmoty.

Jak můžete vidět na fotografii, některé části porostu byly v dobrém stavu.

Z pohledu mlátičky je to snadná práce pro rotory. Klíčové je dostat plodinu do kombajnu, to znamená do lišty ze země.

Toto je patrně typický obrázek plodiny – čočky/šošovice.

… a další.

A ještě jeden pohled v detailu.

Pole nebylo rovné. Je obtížné to rozpoznat i ze snímku, ale ve skutečnosti bylo ve svahu a málo kde bylo rovné místo. V minulosti zde byl ovocný sad. Podmínky, které nejsou snadné pro žací lištu o záběru 7.5m. My jsme použili záběr 10.7m s FLEX modulem.

V tomto případě není průchodnost mlátičky limitem. Vše podstatné se odehrává „před lištou“.

Na mnoha snímcích z této sklizně můžete vidět, že VARIO stůl je vysunutý dopředu. Posun varia nemá žádný vliv na funkcionalitu modulu FLEX.

Na takovémto pozemku je nastavení na špičku (nastavení úhlu žací lišty) velmi důležité. Můžete použít pasivní přístup, to znamená nechat VARIO stůl paralelně s podložkou a nebo použít více agresivní úhel.

V případě rizika výskytu kamenů je lepší vysunout VARIO více dopředu (70-80%) aby jste lépe viděli co jde do kombajnu. Větší kameny můžete uslyšet jakmile „klepnou“ do nerezového stolu VARIO.

Řidič má velmi dobrý přehled o tom co se děje v prostoru kosy.

Vše je z nerezu – šnek, vario stůl a pružné plechy samotného FLEX modulu. Sklizeň čočky je snadná práce pro přihaněč. Většinu práce odvede FLEX modul a nastavení lišty na špičku.

Mezera mezi dvojprstem a zemí je klíčová při sklizni čočky.

Může to vypadat takto  …..

…. a nebo třeba takto. Dvojprsty se dotýkají země.

Je obtížné to rozpoznat z tohoto snímku, ale toto místo je daleko od něčeho čemu se říká „rovné“. Nebo aspoň něco „jako rovné“. V takových případech FLEX modul s aktivním vzduchovým odpružením dělá dobrou práci.

A výsledek může být perfektní jako třeba tento …

Na tomto snímku můžete vidět, že systém nastavení úhlu žací lišty je více „na špičku“. To znamená, že lišta není v paralelní pozici vůči podložce.

Toto je možné. Ale nezapomeň na základní pravidlo: “100% FLEX také znamená 100% risk”. Ale výsledek je skutečně dech beroucí. Měli bychom vědět, že na poli nebyly kameny a půda byla suchá – nelepila se na nosník kosy a jeho plazy.

Naše technologie není vůbec levná, ale pokud ji nasadíte správným způsobem, dostanete svoje peníze velmi rychle zpět.

Osádka takto výkonné mlátičky musí důvěřovat režimu AUTO mód. Naše lišta je na stejné technologické úrovni jako moderní mlátičky a je schopná pomoci řidiči odvést dobrou práci.

V režimu FLEX je aktivní snímání tlaku na půdu pod nosníkem kosy, vzduchové odpružení a důležité je jako na všech VARIO lištách nastavení úhlu sklonu žací lišty.

V režimu FLEX se nosník kosy poněkud spustí dolů. O kolik záleží na software, ale zpravidla to je o „mínus 100mm“ oproti horní poloze v PEVNÉM (0%FLEX) režimu. V takovém případě můžete vidět charakteristický konstrukční prvek 3D žacích lišt – schodek za kosou.

Schumacher kosa a dvojprsty jsou součástí standardní výbavy v roce 2020. Tuto výbavu použijeme i v příštím roce z důvodu dobrých zkušeností s touto volbou v režimu FLEX. Pružné plechy z nosníkem kosy jsou z vysoce kvalitního materiálu.

V této suché půdě bylo možné jít na limit s přítlakem na půdu bez rizika nalepování hlíny pod kosu jak je patrné i z tohoto snímku. Zemědělci mají více důvodů proč jdou s kosou čím dál více dolů, ale majitel stroje musí kalkulovat i s vyšším opotřebením kosy. A to především po deštích.

Tento snímek je pořízený z kabiny mlátičky. Snadno vidíte, v jaké poloze je nastavení úhlu žací lišty (nastavení na špičku). V tomto případě činí asi 35%.

Pokud jsou všechna nastavení optimální, FLEX modul pouze „klouže“ nad zemí na základě nastavení tlaku na půdu v rozsahu 2-50kg.

S FLEX modulem již není žací lišta o záběru 10.7m tak velká jak by se mohlo zdát.

S takovouto žací lištou můžete zkontrolovat výsledek své práce velmi rychle. Ovšem skutečný pohyb kosy je z kabiny těžko patrný. To je důvod, proč jsou na displeji obrazovky tabletu zobrazeny všechny paralelogramy a jejich poloha a stav.

… a skutečný život. Na tomto snímku je dobře vidět změny v nastavení lišty.

Díky žací liště 3D VarioFlex AIR i můžete dosáhnout té nejvyšší kvality sklizně s těmi nejvýkonnějšími mlátičkami osazenými lištami o velkých záběrech.

Můžete rychle reagovat na změnu porostu a podmínek sklizně.

Při prvním záběru je dobré vysunout vario dopředu aby bylo dobře vidět kosu a její práci.

Zvolte FLEX mód a spusťte žací lištu do pracovní polohy.

Začněte s nulovým naklopením na špičku (paralelní poloha vůči zemi) a pokud dojdete k závěru, že podmínky vyžadují více agresivní přístup, naklopte lištu více tak jak je tomu na obrázku.

Přenastavte předvolbu tlaku na půdu pokud je tomu třeba. Zkušenost  letošní sezóny je, že FLEX modul je schopen výborně pracovat i s minimálním přítlakem na hranici 2kg pod plazy držáku kosy.

V případě potřeby můžete zapnout boční kosičky. Není třeba sejmout standardní plně stavitelné děliče  na žacích lištách BISO. Na obrázku jsou kosičky v „parkovací“ poloze. Na 3D dodáváme pouze hydraulický pohon kosiček.

Cílem je: Plynulý tok hmoty do žací lišty a mlátičky. Přihaněč jej pouze zlehka podporuje.

Oblast, kde vyděláváte peníze.

V případě potřeby můžete jít s přihaněčem dopředu před žací kosu jako je předvedeno na obrázku. Na normální flex liště je to pouze otázka času, kdy se prsty přihaněče dostanete do žací kosy. Díky antikoliznímu systému BISO ReelAntiCollisionSystem se to na lištách 3D nestane.

Na pístnici zvedání přihaněče můžete vidět speciální snímač. Tento hydraulický válec je dvojčinný. Horní píst ovládá řidič, zatímco spodní píst je řízen antikolizním systémem a to zcela automaticky.

Osádka neřeší riziko kontaktu přihaněče s kosou. Jednoduše spouští přihaněč když potřebuje směrem ke kose a pouze pípnutí na tabletu v kabině ho informuje, že se některý paralelogram modulu FLEX právě přizvednul, dostal se příliš blízko k přihaněči a samotný přihaněč byl automaticky přizvednut.

Zkušenost s antikolizním systémem BISO ReelAntiCollisionSystem je velmi dobrá se software 2020. Díky tomuto systému můžeme používat pružné prsty přihaněče z pružinové oceli, které jsou výkonnější než plastové.

Strategie práce s přihaněčem je velmi individuální a odvíjí se od konkrétního řidiče. Nemají stejný přístup. V takových porostech jako je čočka může práce přihaněče před kosou nebo nad ní zvyšovat ztráty s každým vniknutím prstů přihaněče do porostu čočky. Další řidiči používají více pasivní přístup a mají přihaněč stažený až za kosu nad VARIO stůl. V této poloze přihaněč pouze usměrňuje sklízenou hmotu na plochém dně vario stolu bez rizika ztrát před samotnou lištou.

BISO farmáři mají více potíží s plevely a díky infekcím plodin mají požadavek řezu všech plodin těsně nad zemí.

Na snímku můžete vidět efekt různého nastavení během jízdy.

V režimu AUTO může řidič pohybovat VARIO stolem, změnit úhel nastavení žací lišty a změnit přednastavení tlaku na půdu v rozsahu 2-50kg v režimu FLEX.

Naše službové CR9090 je ve verzi SmartTrax a s pohonem zadní nápravy 4WD. Mnoho zkoušek jsme prováděli na tomto stroji a dohromady to funguje velmi dobře. Optimální lišta pro tento model je o pracovním záběru 12.3m. Ovšem model o záběru 10.7m je perfektním a praktickým kompromisem pro všechny podmínky a rovněž přepravu.

Na pozemcích které neznáte bude doporučeno používat 50% FLEX mód. Na tomto módu pracujeme pro sezónu 2021. FLEX modul v tomto režimu nebude tak agresivní a risk bude významně menší. Předpokládáme, že tento režim práce bude přímo zaměřený na práci v polehlých porostech.

Nejlepší způsob jak si zkontrolovat správné nastavení je zvednout lištu a trochu couvnout.

Na tomto snímku je dobře vidět, jak skutečně funguje FLEX modul za normální situace na mlátičce s lištou o velkém záběru. Kosa většinou jemně kopíruje profil půdy tak jak je tomu na obrázku.

Lépe je to vidět v okamžiku, kdy jsme lištu mírně přizvedli. FLEX modul má aktivní vzduchové odpružení se snímáním tlaku na půdu. Úhel dvojprstů kosy je při pohybu závěsu paralelogramu modulu FLEX ve všech pozicích stejný (výšce zdvihu). Tato vlastnost je unikátní pro technologii BISO 3D.

Jak již bylo zmíněno, žací lišty 3D mají jinačí VARIO stůl a typický je pro ně „schodek“ za nosníkem kosy FLEX modulu. V PEVNÉM (0% FLEX) módu je rozdíl oproti liště CropRaner velmi malý, ale ve 100% FLEX módu je schodek patrný. Chrání mlátičku před kameny, ale na druhé straně je trochu jiný než na standardních lištách. Na obrázku můžete vidět typickou situaci sklizně speciální plodiny – materiál klouže do žací lišty s minimální podporou a pomocí přihaněče.

Optimální pojezdová rychlost mlátičky je pro plynulé plnění stroje velmi důležitou.

Přihaněč, boční kosička a dělič v detailu.

Boční kosička je v parkovací poloze a zakrytá žlutým ochranným krytem. Není zapnutá, ale přesto funguje jako pasivní dělič v případě, když nějaké delší plevely sklouznou přes a za dělič klasický.

Pokud je vše v pořádku, žací lišta „klouže“ po pozemku.

… možná výraz  “se vznáší” je vhodnější pro tento případ.

Můžeme dlouze diskutovat o správném nastavení žací lišty, ale budoucnost je v režimu AUTO. Řidič si předvolí správný režim a tím je to vyřešené …

Pouze řidič vidí, co skutečně je před žací lištou. Proto i v režimu  AUTO řidič má zcela pod kontrolou  VARIO stůl  a ovládá i přihaněč.

S BISO FLEX technologií máme ve svých rukou výjimečnou technologii.

Žací lišta ve 100%FLEX módu. Žací kosa je spuštěná do spodní polohy. Vše je vyrobeno z nerezové vysoce kvalitní oceli – důvodem je pevnost, otěruvzdornost a z toho plynoucí dlouhá životnost.

První tři dvojprsty Schumacher jsou speciální od BISA. Důvodem je speciální hlava kosy BISO. Převodovka kosy je rovněž BISO. V bočnicích lišty používáme standardní a velmi dobře osvědčené druhy pohonů.

Na tomto obrázku můžete mnohem lépe vidět profil pole na kterém jsme pracovali s 3D lištou.

VARIO stůl v detailu. Jedná se o plně seřiditelnou kladkovou dráhu vedení vario stolu. Typické pro BISO.

Obrázek výborně demonstruje systém VARIO stolu a integrovaný FLEX modul s paralelogramy v přední části. Konstrukce je velmi robustní.

FLEX modul v detailu. Každých 90cm máme umístěný patentovaný snímač tlaku na půdu BISO, který je integrovaný do žlutého plazu nosníku kosy.

Nezávislý systém vzduchového odpružení nosníku žací kosy. Vzduchový kompresor je poháněn od hnací hřídele pohonu žací lišty.

Na všech modelech 3D je vzduchový kompresor na levé straně. V závislosti na počasí a vlhkosti je dobře čas od času zkontrolovat cyklonový předčistit hrubých nečistot kompresoru a případně ho vyčistit.

Hnací řetěz průběžného šneku má automatické mazání olejem – levá nádržka na obrázku. Nádrž na čistou vodu je typickým prvkem výbavy žacích lišt BISO a nechybí ani na 3D. Vše je plně integrováno do skluzu zrna.

Boční panely jsou kompletně nové na modelech BISO 3D.

Spodní plastový kryt chrání řemen pohonu převodovky kosy.

Konzola středového uchycení průběžného šneku. Průběžný šnek je dělený na modelu VF1070AIRi. Vysoce výkonný a kvalitní průběžný šnek je základním kamenem naší žací lišty. Při diagnostice můžete připojit pouze levý nebo pravý hnací kardan  a roztočit pouze levý nebo pravý šnek v případě kdy zjišťujete, odkud „nezdravé zvuky“ přicházení.

Dvojprsty Schumacher jsou plně integrovány do žlutých plazů s tlakovými senzory.

Během práce se pouze žluté plazy nosníku kosy lehce dotýkají země a vysílají informaci o aktuálním přítlaku v dané části kosy do řídící jednotky.

Žací lišta je nad zemí zatímco FLEX modul se spustí a dotkne země.

Velmi důležitou je rychlost reakce v režimu AUTO mode. Systém je velmi rychlý a nemá problém pracovat při rychlosti do 8 km/hod. Potíž je v tom, že při takové pojezdové rychlosti má řidič problém sledovat, co se opravdu děje.

Přihaněč a průběžný šnek v tomto provedení máme ve výrobě od roku 2015.

I na modelech  VF1070 a VF1230 používáme jednodílný přihaněč. Tedy bez středového uložení.

Na obrázku můžete vidět, že tok materiálu je plynulý.

A osádka má velmi dobrý výhled.

S průběžným šnekem se středovým uložením máme velmi dobré zkušenosti.

Jak již bylo zmíněno, 3D VarioFlex AIRi pracuje dobře po stránce mechanické. Díky tabletu v kabině a schopnosti ONLINE aktualizace programu máme velký prostor v oblasti dalšího vývoje v této oblasti. V ceně žací lišty má zákazník firmy BISO automaticky k dispozici doživotní aktualizace software se všemi novými funkcemi.

Tvar pružných plechů za nosníkem kosy jsme tento rok změnili. Na obrázku vidíte starší variantu.

Na této fotografii můžete vidět velmi čistou konstrukci podlahy vario stolu, FLEX modul kosy a průběžný šnek.

Jednotlivé plechy vario stolu jsou vyměnitelné.

A opět snímek ze sklizně čočky/šošovice.

a další obrázek.

a do třetice.

Přístup na některé pozemky je někdy velmi obtížný.

Jako v tomto případě. Pro takovou lištu je vozík BISO ProfiSteer se zadní řiditelnou nápravou velmi dobrá volba a začíná se stávat standardem u záběrů 10.7m a větších.

Pro zkušené osádky žacích lišt BISO jsou připojovací body stejné jako v minulosti. Nova je klapka v podlaze pod šikmým dopravníkem mlátičky pro snadnější připojení především v náročnějších podmínkách stejně jako na obrázku a nebo při práci v noci.

Co je nové je tzv.  “PARKING mode” v menu tabletu pro snadnější nastavení žací lišty před jejím odpojením a uložením na vozík.

BISO 2020 … a poslední foto.

 

Více o žacích lištách 3D VARIOFLEX AIR ihttp://navigator.biso.eu/biso/skliznova-technika/biso-3d-varioflexairi/

Prospekt ve verzi CZ ke stažení: http://navigator.biso.eu/wp-content/uploads/2020/04/BISO-3D-VARIOFLEX-AIR-i-CZ.pdf

 

Další zajímavé články:

BISO 3D – V POLI 2020 DÍL 1.
Běžně říkáme, že sklízecí mlátičky jsou statisticky „v akci“ 22 dnů v roce (během sklizně obilovin). Na některých velkých podnicích to dokonce může být ve vlastním regionu pouhých...

Pokračování zde.

BISO 3D – V POLI 2020 DÍL 2.
Efektivní a pohodová sklizeň začíná u prémiové žací lišty. Mezi prémiové budou patřit modely, které umí sklízet nejenom obiloviny, řepku či sóju, ale i polehlou pšenici či ječmen...

Pokračování zde.

BISO 3D – řepka, sója, obiloviny
Z jakého segmentu se rekrutují zákazníci technologie BISO 3D? Vyplatí se jim tato technologie? Jsou to klienti, kteří patří ke starému jádru uživatelů žacích lišt BISO co se drží...

Pokračování zde

Video 


 


 


 


 


 


 


 

 


<< späť

1.3.2021
Editor