" 18. ročník Májové ceny SOŠ Pribeník
Home>Časopis  >Aktuálně>18. ročník Májové ceny SOŠ Pribeník

18. ročník Májové ceny SOŠ Pribeník

Výstava poľ.strojov Biso Schrattenecker Oborín

V rámci 18.tých jazdeckých pretekov v Príbeniku sa už po ôsmy raz sa uskutočnila naša výstava poľnohospodárskych strojov, na ktorej sme predstavili návštevníkom nasledujúce stroje:
- Rezačku Krone BIG X750 so zberačom Easy Flow300
- Kombajn New Holland CX8070 s 7,5m soja flex adapterom.

18. ročník Májové ceny SOŠ Pribeník

Z traktorov New Holland boli vystavené nasledovné modely:
- T7070 AutoCommand s podrývakom MG Artiglio 300/7,
- T5.115 s mulčovačom MG Palma 600
- T5.105 s čelným nakladačom a na trojbode MG Furbo 300 rozmetadlo
- TD5.105 s obrácačom Krone KW6/72

Pozvaných návštevníkov sme privítali pod naším stanom občerstvením a malým darčekom.

Předání New Holland T6.175 EC
Jednou z významnejších udalosti počas tejto výstavy bolo oficiálne odovzdanie traktora New Holland T6.175 EC spoločnosti Saleks, s.r.o. Kľúče od traktora odovzdal náš vedúci obchodného úseku Nagy Ján zástupcovi spoločnosti pánovi Norbertovi Brezinovi. 140 koňoví traktor dokonale vyhovuje požiadavkám odberateľa a bude pracovať na horešských pozemkoch.

Týmto by sme sa chceli poďakovať riaditeľovi školy ako aj organizátorom, ktorí nám umožnili zúčastniť sa takejto udalosti.

Jazdecké preteky - Májová cena SOŠ Pribeník
Pekné počasie a príjemná atmosféra sem prilákali bohatú divácku kulisu – vyše 3 000 návštevníkov. Jazdecké preteky sa stali jedinečným športovým a spoločenským podujatím v Medzibodroží, ktorým nadviazala SOŠ v Pribeníku na preteky, ktoré tu na prelome 19. a 20. storočia usporadúval gróf Majláth, ktorý bol známy svojím žrebčincom lipických koní a organizovaním súťaží v parkúrových skokoch koní .

Tradíciu sa škole darí udržiavať už 19 rokov (v r.1997- nultý ročník) najmä vďaka spolupráce a podpory Obecného úradu v Pribeníku, Košického samosprávneho kraja a mnohých sponzorov.

Stredná odborná škola v Pribeníku sa snaží každoročne prilákať divákov na Májovú cenu aj pestrým sprievodným programom . Atrakciou sú vystúpenia maďarských hortobágyskych čikóšov, teda pastierov koní. Tí, oblečení v tradičných krojoch - širokých modrých plátenných košeliach a nohaviciach, práskajúc bičom predvádzajú bravúrne kúsky jazdeckého umenia, drezúry a poslušnosti koní.

Ing. Szakala Kristián


<< späť

29.5.2015
Szakala