Home>Časopis  >Aktuálně>Vážným problémem českého zemědělství je utužená půda

Vážným problémem českého zemědělství je utužená půda

Utužená půda je v poslední době vážnou příčinou zhoršení úrodnosti půdy a její produkční schopnosti.

Vážným problémem českého zemědělství je utužená půda

Odborníci se shodují, že důsledky utužení půdy jsou z celospolečenského pohledu o to vážnější, že se jedná o půdy, které jsou velmi výnosné. K utužení půdy dochází především nevhodným používáním velmi těžké a rozměrné techniky, která pole zatěžuje a tím půdu utužuje. „Často se pak stává, že se na polích vyskytují kaluže vody, protože voda se kvůli velmi zpevněné vrstvě půdy nemůže vsáknout. To se samozřejmě negativně odráží na kvalitě půdy a také jejím výnosu,“ potvrzuje Marek Valentíny, produktový manažer Maschio Gaspardo. Řešením jsou diskové podmítače nebo podrýváky, které pomáhají odstraňovat utužení půdy a tím ji znovu vracejí její původní schopnost a kvalitu.


<< späť

18.10.2013
Tomáš Procházka - McRAI