Home>Časopis  >Aktuálně>Stroje Köckerling v Senici

Stroje Köckerling v Senici

Mechanizace

Zemědělské družstvo Senice na Hané patří v současné době mezi největší podniky hospodařící na orné půdě v oblasti hanáckého regionu. Na rozloze cca 5.500 ha je následující struktura pěstování polních plodin – 2.000 ha sladovnický ječmen, 1.600 ha ozimá pšenice, 1.000 ha cukrovka, 650 ha kukuřice, 180 ha vojtěška, dále 200 ha ovocné sady, 30 ha chmel. Ke svým polním pracím využívá již řadu let stroje pro přípravu půdy a setí značky Köckerling.

Stroje Köckerling v Senici

Článek ke stažení v příloze.

Súbory na stiahnutie


<< späť

23.3.2015
Václav Štursa ml.