Home>Časopis  >Aktuálně>StripTill – pásové zpracování půdy

StripTill – pásové zpracování půdy

Technologie o které se vede diskuse několik roků

Technologie o které se vede diskuse několik roků a přitom se nejedná z pohledu světa o nic nového. Hlavním důvodem zájmu o tento způsob zpracování půdy a setí širokořádkových plodin byla především eroze půdy při prudkých deštích. Jenže…

StripTill – pásové zpracování půdy

Tato technologie je zaměřena především na kukuřici, slunečnici ale i řepu a řepku. Z toho důvodu umí Kverneland Kultistrip pracovat s roztečí řádků od 45-90cm. Uvádí se, že se zpracovává pouze asi 35% povrchu, zatímco v meziřádcích zůstávají rostlinné zbytky, které výrazně omezují erozi a přispívají ke zvýšení schopnosti půdního profilu lépe zadržet vodu. Jsou i zdroje, které uvádějí úsporu i 50l/m2. A z tohoto důvodu je nyní tato technologie (a jí podobné) středem zájmu, protože nejenom brání erozi půdy, ale především v suchých obdobích umožňuje lepší hospodaření s vláhou a tento parametr se dnes jeví jako klíčový.

Odborníci uvádějí, že tato technologie je vhodná i pro ostatní plodiny, ale u širokořádkových plodin se jeví jako obzvláště zajímavá.

KultiStrip umí přihnojení ale i meziřádkovou kultivaci

K zamyšlení jsou zde ale i další otázky. Stroj KultiStrip je totiž možné nakonfigurovat jak pro přihnojování granulovaným tak i tekutým hnojivem. Umožňuje tedy přihnojení do prostoru budoucího kořenového systému rostlin. Fosfor, draslík a dusík na podzim a nebo dusík na jaře. Mezi fotografiemi můžete zahlédnout i snímek, kdy je KultiStrip zavěšen za cisternu s digestátem, případně kejdou.

Řešení od Kvernelandu používá jednotku, která má v přední části kolter s opěrnými výškově stavitelnými koly. Kolter prořízne půdu přičemž první zkušenosti ukazují, že nastavená hloubka kolteru (prořezávací disk) má zásadní vliv na kvalitu zpracování půdy v pásku. Za kolterem následují opět výškově stavitelné a odpružené hvězdice pro rozhrnutí posklizňových zbytků plus úhlově stavitelné hraniční disky, které buď přihrnují nebo rozhrnují zpracovanou půdu. Na ně navazuje opět stavitelná radlička typu úzkého dláta s možností zastavení pracovní hloubky až na 35cm. V nabídce je přímá, lomená a nebo zahnutá. Úhel náběhu radličky bude mít vliv na vnikání radličky do půdy a potřebu případného přítlaku (dotížení) jednotky. Radlička má hydraulické jištění proti přetížení. Za radličkou je aplikátor hnojiva u kterého je rovněž možné měnit pracovní hloubku aplikace a to nezávisle na nastavené hloubce zpracování půdy. Následují zatlačovací kola, která mohou mít několik provedení. Můžeme si objednat prutový váleček, tlačné kolečko tvaru V a nebo kolečko Farmflex.

Podívejte se na video na tomto odkazu nebo na konci článku:
https://youtu.be/OqFPyv11M-M

 

Důležité parametry:

Rám 180 x 180 x 10 mm, možná šířka řádku 45 – 90 cm, pracovní rychlost 10 – 12 km/h , pracovní hloubka 10 – 30 cm, hloubka zapravení hnojiva 0 – 20 cm.

Kverneland KultiStrip se vyrábí v provedení 3000 a nebo ve sklopném 4500F a 6000F o záběru 3m, 4.5m a 6m v nejširším provedení až s 12 řádky s roztečí 45cm. Dříve byly dostupné pouze pevné rámy. Transportní šířka nepřekročí 3m. Lze například kombinovat 6 nebo 8 řádků kukuřice s 9 nebo 12 řádky cukrové řepy.

Na podzim či na jaře?

Řešení od Kvernelandu dokáže pracovat v obou režimech. V obou případech se vytvoří řádky pomocí GPS a přesně do stejného místa se pak zaseje opět pomocí GPS. Zejména u těžších půd se preferuje americký systém vytváření řádků na podzim a setí na jaře. Čím jsou ale půdy lehčí, doporučuje se vytváření řádků až před setím na jaře. Někdy se tomu také říká evropský systém. Rovněž se používá kombinace vytvoření řádků v meziplodině na podzim včetně aplikace kejdy či digestátu. Na jaře se pak stejné pásy dle GPS zpracují ještě jednou v rámci přípravy pro samotné setí. Široká je pak variabilita hnojení od pevných či kapalných hnojiv až po organické.

Video 

 


<< späť

12.5.2019
Václav Štursa ml.