Home>Časopis  >Aktuálně>Předváděcí akce Friuli recyklační rosič

Předváděcí akce Friuli recyklační rosič

Stroj Friuli v akci

Dne 4.3.2016 proběhla předváděcí vinohradnická akce ve spolupráci se Zemědělským družstvem Hodonice, sedleckým střediskem společnosti BISO Schrattenecker a zástupci společnosti Agricolmeccanica srl, vyrábějící rosiče značky FRIULI.

Předváděcí akce Friuli recyklační rosič

Hlavním a jediným bodem prezentace a praktické ukázky ve vinici byl 2 řádkový, tunelový tažený rosič s recyklací postřiku FRIULI DRIFT RECOVERY.

Stroj se vyrábí s nádržemi 600 (1 řádkový), 1000, 2000, a 3000 l. Předváděný stroj je vybaven dvěma tunelovými zařízeními pro recyklaci postřiku. Systém snižuje úlet postřiku, zachytává jej na záchytných deskách, odkud je vrací přes filtraci čerpadlem zpět do hlavní nádrže. Účinnost recyklace je závislá od rozvoje vegetace. Obecně uvádíme 18 – 85 % úspor, průměrně ročně 45 – 48 %. Stroj pracuje i za větrného počasí z důvodu možné výbavy stroje vzduchovou protiúletovou clonou.

Stroj ovládá kompletně autonomní sofistikovaný počítač, reguluje proporcionálně dávku postřiku a programovatelné ovládání ramen.

Každá recyklační jednotka má vlastní ventilátor s hydropohonem. Umožnuje regulaci dávky vzduchu a garantuje dostatečný, bezporuchový a stálý výkon. Postřik je dávkován přes trysky.

Ve vyšším stupni výbavy počítač kontroluje množství obnoveného postřiku a kalkuluje další ošetřenou plochu. Je vybaven USB portem pro přenos dat a venkovním teploměrem.

Stroj je vybaven dvěma nápravami. Zadní náprava je programovatelně zvedatelná. Systém umožňuje vyšší pojezdovou rychlost soupravy při klidném chování postřikových ramen, na úvratích je šetrný k půdě, šetří pneumatiky.

Stroj doporučujeme všem pěstitelům vinic. Umožňuje nejen racionalizaci technologie rosení, ale přináší i značné finanční úspory, v neposlední řadě mnoho užitečných informací pro řidiče, ale i agronoma.

Více informací o stroji zde: http://www.bisosedlec.cz/friuli/


<< späť

10.5.2016
Václav Štursa ml.