Home>Časopis  >Aktuálně>Maschio Gaspardo - výroční zpráva 2013

Maschio Gaspardo - výroční zpráva 2013

Výroční zpráva za rok 2013 a výrobní plán na rok 2014-2018

„Maschio Gaspardo Group neustává růst díky zápalu zaměstnanců, loajalitě dodavatelů a víře bank. V budoucnu chceme společně investovat, abychom překonali výzvy, kterým budeme čelit, mezi které patří zaměření na vývoj a kvalitu“ s těmito slovy zakladatelé Egidio a Giorgio Maschio okomentovali finanční výsledky roku 2013 MG Group. Skupina vytvořila výrobní plán na dalších 5let.

Maschio Gaspardo - výroční zpráva 2013

2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA

Rok 2013 upevnil obrat skupiny Maschio Gaspardo na 282 milionů euro, což je nárůst oproti roku 2012 20%, kdy byla konečná částka 236 milionů Euro.

Příjmové analýzy zaměřené na geografické rozlišení ukázaly, že 85% obratu roku 2013 jsou ve státech EMEA (Evropa, střední východ a Afrika) a asijské trhy.

Celkové výsledky napomohly skupině rozšířit své personální řady. Roce 2013 bylo nově najato pro italské závody 222 zaměstnanců. Také ve výrobních závodech v Rumunsku, Číně a Indii narostlo množství zaměstnanců, dohromady o 100.

Investice

V letech 2010-2013 skupina investovala 120mil.Euro z toho 40milionů v roce 2013, za účelem růstu jak na trhu místním tak na trzích cizích.

Finanční prostředky byly využity pro rozšíření výrobního závodu v Campodarsegu (Padova) a v Morsano al Tagliamento (Pordenone), tak i pro otevření nového závodu v Portogruaro (Benátky), který se rozléhá na ploše přes 50,000 metrů čtverečních a je zaměřen na výrobu tažených postřikovačů, samochodných postřikovačů a velkých přesných strojů

2014-2018 VÝROBNÍ PLÁN

Duch výrobního plánu, který byl aktuální, zůstává i nadále, tzn.pokračování v investici na zlepšení kvality a množství produkce. Finanční prostředky, které skupina vynaloží, by se měly pohybovat okolo 130 milionů Euro.

V první čtvrtině roku 2014 skupina oficiálně započala svůj růst akvizicí s firmou Feraboli, historickou firmou u Cremony, která se soustředí na produkci strojů na zpracování a sklizeň píce, a uzavřeli partnerství s firmou VISINI, která se zabývá výrobou návěsů a cisteren.

Finanční prostředky budou rozděleny do:

Zesílní přítomnosti skupiny v Jižní Americe a Africe
Rozšíření mimoitalských prodejních sítí
DeWitt (USA) – provozuschopnost a samostatnost střediska
Další rozšíření linek v Itálii k navýšení výrobní kapacity
Rozšíření o 10.000m3 závodu Maschio Gaspardo v Rumunsku
Realizace nového výrobního závodu v Číně o rozloze 33.000m3

Maschio Deutschland prezentovalo na tiskové konferenci rok 2013.


Celosvětový obrat skupiny Maschio dosáhl 282mil Euro. Hlavní část obratu, 63,8%, byla dosažena v Evropě, následují státy SNS 13,5% a Asijsko pacifický 10,4 %.

V rámci Evropy je Itálie největším trhem s podílem 18,8%. Následující podíl má Německo s 10,9% a Francie s 8,9%. V Německu bylo dodáno 4313 strojů (+18%) a dosaženo obratu 30,5 milionů eur (+ 16%).

Na hlavním středisku v Thalmässing zainvestovalo Maschio Deutschland v předchozím roce 2,5milionu Euro. Vystavilo zde novou halu s jeřábem, kontrolní stanici postřikovačů a nový krytý sklad strojů. Kromě toho bylo najmuto vedení pro ochranné technologie rostlin vč.produkt managera.

V roce 2013 se Maschio začalo podílet na 3 dalších odvětvích. První odvětví jsou pluhy. Moro Pietro, historická firma, do které vstoupila skupina 40%, na Agritechnice 2015 představí atraktivní program prodejů pluhů. Dalším odvětvím je nákup firmy UNIGREEN, která pochází z Itálie. Zde hrají prim ochranné technologie a aplikační technologie kejdy. Poslední firmou, do které skupina investovala z 60% je FERABOLI, firma zaměřená na výrobu strojů na zpracování a sklizeň píce.


Díky rozvoji skupiny platí více než kdy jindy jedno z mott "Silnější než kdy jindy".Marek Valentíny

Product manager Maschio Gaspardo


<< späť

22.4.2014
Václav Štursa