Home>Časopis  >Aktuálně>Martin Eying: Nový obchodní ředitel firmy Krone

Martin Eying: Nový obchodní ředitel firmy Krone

Změny ve vedení Krone

Od 1. srpna 2015 je Martin Eying (43) novým obchodním ředitelem strojírenského závodu Bernard Krone GmbH. Eying převezme oddělení obchodu a marketingu od Wilhelma Voße, který koncem roku odchází do důchodu. Firmě Krone bude ale nadále k dispozici jako poradce.

Martin Eying: Nový obchodní ředitel firmy Krone

Wilhelm Voß pracuje pro Krone od roku 1994 a v roce 1995 byl jmenován jednatelem. Obrat strojírenského závodu vzrostl z cca 80 mil. euro (ve fiskálním roce 1992/93) na dnešních cca 550 mil. euro. Podíl tuzemského (německého) trhu na celkovém obratu činil v roce 1992/93 přibližně 60 procent. Pod vedením Wilhelma Voße však byly postupně rozšiřovány a budovány exportní trhy. Export se dnes podílí 70 procenty na celkovém obratu firmy.

„Jsme velmi rádi, že v Martinovi Eyingovi máme vedoucího pracovníka, který zná firmu Krone tzv. "od píky". Díky velmi dobrému zapracování pod vedením Wilhelma Voße zná Eying velmi dobře nejen interní procesy a kontaktní osoby, ale je také velmi dobře známý našim zahraničním odbytovým partnerům“, říká Bernard Krone, majitel strojírenského závodu.

Eying se narodil v obci Hopsten a vyrostl na statku. Vystudoval ekonomii na univerzitě v Osnabrücku. Před tím, než v roce 2011 nastoupil u firmy Krone, pracoval jako produktový manažer. U Krone působil nejprve jako „trainee“ a exportní manažer v závodě na výrobu návěsů. V roce 2003 přešel jako regionální zástupce do exportního oddělení strojírenského závodu Krone. V roce 2009 se stal jeho mluvčím a v roce 2012 prokuristou. Martin Eying je ženatý a má tři děti.

Kromě Martina Eyinga (marketing/odbyt) má firma Krone ještě tyto další ředitele: Bernard Krone, generální ředitel, Dr. Uwe Hansult (výroba/logistika/nákup), Dr. Josef Horstmann (konstrukce&vývoj) a Wolfgang Jung (servis&náhradní díly).


<< späť

21.9.2015
Václav Štursa ml.