Home>Časopis  >Aktuálně>Kverneland Ecomat – nové pojetí přípravy půdy

Kverneland Ecomat – nové pojetí přípravy půdy

Výhody pro zemědělce

Výzkum poukazuje na to, že v některých půdních podmínkách se doporučuje zpracovat půdu mělčeji. Kverneland Ecomat umožňuje velmi účinnou přípravu půdy od 6 cm do 18 cm. Tu zvládá výborně v lehkých až středně těžkých půdách.

Kverneland Ecomat – nové pojetí přípravy půdy

"Zrna, rostlinné zbytky a plevele se mísí s menším objemem půdy, což vede k vyššímu obsahu organické hmoty v horní vrstvě půdy. Je vylepšeno pohyb vody půdou. Půda se proto snáze obdělává a je sníženo riziko vzniku půdní krusty. Tím jsou zajištěny lepší podmínky pro růst plodin".
(T. Ryberg, profesor na Univerzitě zemědělských věd, Uppsala, Švédsko).

Lepší než minimalizační zpracování půdy
Ve srovnání s minimalizačním zpracováním půdy Ecomat účinněji zapravuje zbytky rostlin, zlepšuje promíchání rostlinných zbytků a půdy. Semena se dostanou do kontaktu s půdou, lépe vyklíčí a rostou. Snižuje se také problém s pleveli, plísněmi a jinými chorobami.
Ecomat zlepšuje půdní strukturu a snižuje potřebu chemických látek.

Lepší než tradiční zpracování půdy
Ve srovnání s tradiční orbou s pracovní hloubkou 20-30 cm umožňuje Ecomat podmítku od 6 cm do 18 cm.
V zásadě platí: hlubší orba = vyšší požadavky na tažnou sílu. Ecomat vyžaduje pouze menší traktor, a tím i menší spotřebu paliva a zhutnění půdy.
Struktura půdy je méně narušená a zlepšuje se vsakování vody v půdě, rostliny rostou rychleji a lépe.

 

Maximalizujte efektivitu

Orební tělesa Ecomat
Konstrukce dílů Ecomat je velmi specifická. aby bylo dosaženo nejlepšího výkonu při zpracování půdy.. Například orební tělesa Ecomat jsou kratší a nižší než obvyklá orební tělesa. Jejich válcovitý tvar obrátí skývu rychle o 180°. Rostlinné zbytky jsou dobře promíchány a umístěny na dno brázdy.

Vysoký výkon
Ecomat je k dispozici v provedení od 5 do 8 radlic s pracovním záběrem až 4 m. Výrobní technologie Kverneland a důmyslná konstrukce pluhu snižuje tažnou sílu, požadavek na nosnost, a tím i provozní náklady. Při pojezdové rychlosti 10−15 km/h dosahuje výkonu 3−4 ha/h.

Důvody pro Packomat
Packomat umožňuje okamžitou přípravu půdy k setí jedním přejezdem, bez nutnosti jakéhokoliv dalšího zpracování. Omezené zpracování půdy a činnosti traktoru jsou velmi důležité pro dobrou strukturu půdy a připraví vhodné podmínky pro klíčení osiva. Tento efektivní způsob zpracování půdy má významný ekonomický přínos: úsporu paliva a času, a tím i vyšší zisk.

Video 

 


<< späť

21.1.2019
Václav Štursa ml.