Home>Časopis  >Aktuálně>Kverneland Kultistrip – rychlá fakta

Kverneland Kultistrip – rychlá fakta

Kverneland výrazně zapracoval na stroji pro technologii StripTill

Firma Kverneland během posledních let výrazně zapracovala na stroji Kultistrip pro technologii StripTill tzv. pásového zpracování půdy. V tomto článku najdete přehled bodů důležitých pro rychlou orientaci v problematice.

Kverneland Kultistrip – rychlá fakta

• Kultistrip umí sklopnou verzi a až 12 řádků (8 řádků kukuřice či slunečnice)

• Kultistrip umí meziřádkovou vzdálenost 45-90cm, takže i řepku a řepu.

• Zákazníci ho používají nejenom pro slunečnici a kukuřici, ale i pro řepku a další prodiny

• Kultistrip umí přihnojovat granulovanými i tekutými hnojivy (DAM) díky zásobníku nesenému v předním tříbodovém závěsu

• Kultistrip lze pověsit na cisternu a do půdy zapravit digestát a nebo kejdu

• Kultistrip zvládá i meziřádkovou kultivaci u standardně založených porostů do výšky až 30cm

• Kutistrip a následně jedoucí přesný secí stroj potřebují pro svoji práci GPS se signálem RTK a samozřejmě automatické řízení

• Zákazník si může nakonfigurovat typ rámu, počet řádků, systém přihnojování, hlavní radličku (dláto), typ přítlačných koleček. Všechny klíčové pracovní nástroje jsou nezávisle stavitelné (hloubka zpracování)

• Z legislativního hlediska se za metodu StripTill považuje zpracování půdy, při němž se zpracovává maximálně 40% z celkového záběru stroje

• V prostoru mezi zpracovávanými pásy zůstávají posklizňové zbytky, seje se meziplodina (svazenka, hořčice), jednoletý trvalý porost a nebo se využije výdrol

• Odhaduje se, že kolem roku 2030 může být u nás 60% půd mírně erozně ohrožených

• DZES (GAEC) – standardy Dobrého zemědělského a eviromentálního stavu v současné době řeší 11% plochy erozně ohrožených půd v ČR. Vede se diskuse jak budou kritéria nastavena v budoucnosti

• Na trhu jsou dva směry – americký (vytvoření pásků na podzim) a evropský (vytvoření pásků na jaře)

• První zákazníci zmiňují přínos této technologie nejenom v anti erozním efektu, ale především v lepším hospodaření s vláhou

• První zákazníci potvrdili potřebu výrazně menšího tahového výkonu a tomu odpovídají menší spotřebu paliva (až 15 koní na jeden metr záběru). Výrobce uvádí pracovní rychlost až 12km/h. Zákazníci uvádějí jako optimální 8-10km/h

• Kultistrip patří do třetí skupiny půdoochranných technologií kategorie StripTill, která v sobě zahrnuje jak podporu vsaku vody do půdy a ochranného vlivu vegetace

 


<< späť

10.6.2019
Václav Štursa ml.