Home>Časopis  >Aktuálně>KultiStrip – profil zákazníka

KultiStrip – profil zákazníka

Kultistrip 6000F s nádrží iXtra LiFe do AGRO Liboměřice

První stroje Kverneland pro pásové zpracování půdy již pracují u zákazníků. Společnost Kverneland CZECH informovala o dodání stroje Kultistrip 6000F s nádrží na kapalné hnojivo iXtra LiFe do AGRO Liboměřice v Čechách – do Železných hor.

KultiStrip – profil zákazníka

Technologie StripTill se zatím v českém zemědělství mnoho nevyužívá, přestože se o ní neustále mluví. K dispozici je moderní technika řady značek a nechybí ani praktické ukázky. Konkrétních zemědělských podniků, kde pásové zpracování půdy využívají, je u nás jako šafránu. A tak jsme v Liboměřicích nemohli při předání Kultistripu chybět. Zajímalo nás, v čem je tato technologie pro Agro Liboměřice zajímavá a co od ní očekávají.

Pro kukuřici i řepku

Společnost Agro Liboměřice hospodaří asi na 2000ha zemědělské půdy, z toho je 1570ha orné, zbytek jsou trvalé travní porosty. Přibližně na 450ha pěstuje obilniny, 400ha zaujímají jetelotrávy, dalších asi 440ha připadá na kukuřici a 220 až 250ha na řepku. Na zbylé části výměry se pěstují trávy na semeno. V živočišné výrobě dominuje chov skotu, celkem jde o 2350 kusů skotu, z toho více než 800 krav. „Nakrmit“ se musí i bioplynová stanice o výkonu 500kW, což je v přepočtu dalších 400 krav.

„Hospodaříme v podmínkách Železných hor ve 24 katastrech, průměrná velikost honu je osm hektarů a skoro každý druhý pozemek je ohrožený vodní erozí“, vítá nás ředitel akciové společnosti a předseda představenstva Ing. František Paulus. „Proto jsme také u nás začali zkoušet novou technologii pásového zpracování půdy, StripTill. V roce 2017 asi na šedesáti hektarech, vloni na 160 hektarech a letos bychom už chtěli tuto progresivní technologii, která navíc zadržuje v půdě vláhu, využít na více než 200 hektarech. StripTill nám umožňuje pěstovat kukuřici i na svažitých pozemcích, kde bychom ji jinak mohli pěstovat, s ohledem na platnou legislativu, jen při zavedení dalších ekonomicky a časově náročných opatření. Z dosavadních zkušeností mohu potvrdit, že technologie StripTill je do Železných hor jako dělaná, eroze nehrozí a porosty založené do pásů byly lepší než porosty založené klasicky. Počítáme s tím, že bychom tuto technologii využili i při setí ozimé řepky. Zamezení eroze a úspora vláhy jsou dva hlavní důvody, proč jsme si Kverneland Kultistrip pořídili“.

Technologie do doby sucha

„Při výběru stroje pro pásové zpracování půdy jsme u nás vyzkoušeli řadu značek, na jiné jsme se byli podívat“, říká vedoucí rostlinné výroby Milan Machač. „Kultistrip jsme si u nás vyzkoušeli na větší ploše a s ohledem na svou robustnost se nám jevil jako nejvhodnější do našich vesměs kamenitých podmínek. Určitou roli sehrálo i to, že jsme si ho mohli vyzkoušet po delší čas, ale i skutečnost, že dodavatel sídlí nedaleko, takže tolik důležitý servis máme blízko.

„Ověřili jsme si, že technologie pásového zpracování skutečně zabraňuje na svažitých pozemcích erozi, při níž se během několika minut spláchne z pole humus, který doplňujeme desítky let“, pokračuje Milan Machač.

StripTill má tak pozitivní vliv na velice důležitou úrodnost půdy. Co je také důležité, šetří půdní vláhu. I v loňském suchém roce byly naše porosty kukuřice v porovnání s porosty ostatních podniků velice pěkné, negativní vlivy sucha StripTill určitě zmírnil. Na jednom pozemku jsme měli porosty kukuřice seté klasicky i pomocí pásů a v druhém případě jsme sklízeli stále zelené rostliny. Že pásové zpracování půdy má vliv na zadržení vody v půdě, jsme se v loni přesvědčili také u řepky, u klasicky setých porostů řepka po třech týdnech téměř nevzešla, zatímco u nové technologie se pole záhy zazelenala“.

Jaro předčilo podzim

„Při ověřování pásové technologie jsme u nás zkoušeli asi na deseti hektarech americký postup, kdy jsme ve vzrostlé svazence vytvořili pásy na podzim a na jaře jsme do nich seli“, zapojuje se do hovoru agronom Pavel Němec. „Větší část pásů jsme ale připravili na jaře, do nich jsme pak seli. Zřetelné rozdíly jsme nezaznamenali, a tak s technologií StripTill budeme začínat vždycky až na jaře. Na podzim zasejeme svazenku, hořčici nebo žito, necháme porosty vymrznout, na jaře vytvoříme pásy, případně přidáme hnojivo a přibližně za pět dnů do pásů zasejeme. I když by se nechalo sít bezprostředně po vytvoření pásů“.

Součástí stroje Kultistrip je čelní nádrž na DAM, kterým bude možné zároveň přihnojovat. Při tvorbě pásů aplikují v podniku kejdu, fugát nebo granulované hnojivo ledek, teď lze aplikovat i hnojivo DAM, které má hned po močovině nejvyšší koncentraci dusíku. A to rovnou do půdy, čímž se výrazně omezují jeho ztráty.

Kultistrip jako plečka

V AGRO Liboměřice sejí kukuřici také na rovinatých pozemcích do klasicky připravené půdy. Ale i tady nachází Kultistrip uplatnění. „Asi na padesáti hektarech jsme ho využili k plečkování rostlin vysokých asi třicet centimetrů, kdy jsme zároveň aplikovali granulované hnojivo“, dodává Pavel Němec. „A od letoška můžeme aplikovat i DAM. Je to další využití stroje, které zvyšuje jeho užitnou hodnotu, zároveň se šetří náklady na pesticidy a životní prostředí“.

„Přesvědčili jsme se, že technologie pásového zpracování půdy StripTill od firmy Kverneland zamezuje erozi, udržuje požadovanou úrodnost, zadržuje půdní vláhu, takže porosty rychle klíčí a i v suchých podmínkách rostou“, dodává v závěru František Paulus. „Samozřejmě jsou k tomu třeba nové technologické prvky, především satelitní navigace a RTK signál. A také zdatná obsluha, který si poradí se spoustou nových věcí. Velkou pozornost je třeba také věnovat kvalitě techniky, zejména použitým materiálům. Je to nová technologie, člověk u ní musí přemýšlet jinak, než u dosavadních systémů. Technologie StripTill se nezrodila z hodiny na hodinu a každý se s ní musí naučit zacházet. Neměl by si nikdo ale myslet, že ihned ušetří náklady a zvýší výnosy. Tak to nefunguje“.

Použitá foto: Ilustrační výrobce
Zdroj: Zemědělec 18/2019, článek Vladislav Fuka:
https://www.mechanizaceweb.cz/do-zeleznych-hor-patri-strip-till/

Video 


 

 


<< späť

23.5.2019
Václav Štursa ml.