Home>Časopis  >Aktuálně>Krone stále na vzostupe

Krone stále na vzostupe

Koncern Krone dosiahol v uplynulom fiškálnom roku obrat viac ako 1,6 mld. Euro.

Spelle, január 2015 - Koncern Krone dosiahol v uplynulom fiškálnom roku obrat viac ako 1,6 mld. Euro. To zodpovedá nárastu o 9% v porovnaní s predchádzajúcim rokom (asi 1,5 mld. Euro). Obrat koncernu Krone na domácom trhu vzrástol oproti minulému roku o 5% na 459 mil. Euro. Zároveň sa zvýšil obrat z exportu o 11% na 1.167 mil. Euro. Koncern Krone tým dosiahol v Nemecku 28% podielu na svojom obrate (v minulom roku 29%) a v exporte 72% (v minulom roku 71%).

Krone stále na vzostupe

V odbore úžitkových automobilov zvýšila firma Krone obrat približne o 17 percent na cca 1,08 mld. Euro (v minulom roku 925 mil. Euro) a potvrdila tým svoju pozíciu na trhu s tvrdou konkurenciou. Nemecko zostáva pre Krone naďalej najdôležitejším odbytovým trhom. Firma tu vygenerovala cca 28% všetkého obratu. Na zahraničných trhoch sa obrat zvýšil o 20% z 647 mil.

Euro na 776 mil. Euro. K najdôležitejším odbytovým trhom patrí Škandinávia, Pobaltia a východná Európa.

Po štyroch rokoch, kedy firma Krone zaznamenávala v odbore poľnohospodárskej techniky vysoký nárast obratu z predaja strojov a náhradných dielov, došlo vo fiškálnom roku 2013/2014 k miernemu poklesu.

Obrat v poľnohospodárskej technike tak činil 548 mil. Euro (v minulom roku to bolo 564 mil. Euro). Nemecký trh prispel k tomuto výsledku 28 percentami, trhy strednej a severnej Európy celkom 33 percentami, východná Európa 14 percentami a zámorské krajiny 25 percentami.

Vlastný kapitál firmy sa zvýšil k rozhodnému dňu z 316 mil. Euro na takmer 354 mil. Euro. Podiel vlastného kapitálu sa zvýšil z 43,9% na terajších 46,4%. Celkom má koncern Krone k dispozícii strednodobý a dlhodobý kapitál vo výške cca 614 mil. Euro (v minulom roku to bolo 584 mil. Euro).

Investície, stratégie, zamestnanci

Aj v uplynulom roku investovala firma Krone plánovite do svojho strediska v Spelle. Výstavbou nového technologického centra bol splnený ďalší krok naplnenie akčného plánu "MBK 2015". Jeho dôsledná realizácia, ktorá začala už v roku 2010, vedie cielene k postupnej reštrukturalizácii procesov v strojárskom závode. V odbore úžitkových vozidiel bol stredom investičného záujmu vývoj novej nápravy pre návesy Krone a takisto realizácia návesu "All-in-Krone". U tohto vozidla sú všetky diely "vyrobené v Krone" a sú opatrené číslami náhradných dielov Krone.

Špedičné firmy sa tak môžu so všetkými otázkami a požiadavkami na servis, údržbu a náhradné diely obracať na jediného partnera. Súčasne s tým si firma Krone vytvorila významnú pozíciu v oblasti služieb a pre odbor úžitkových vozidiel spustila kompletne nový internetový online obchod.

Krone navyše investovala aj do oblasti správy dát a vytvorila príslušné kompetenčné tímy, zatiaľ v strediskách Spelle a Werlte.

Priemerný počet zamestnancov koncernu Krone na celom svete (kmeňoví

zamestnanci) stúpol vo fiškálnom roku 2013/2014 na 2614 (oproti 2406 v minulom roku). V tomto počte je zahrnutých 203 učňov (139 v minulom roku).

Dôvodom nárastu počtu zamestnancov bolo okrem iného aj prijatie väčšieho počtu sezónnych zamestnancov do trvalého pracovného pomeru pre výrobu poľnohospodárskej techniky v stredisku Spelle.

"Uplynulý fiškálny rok bol pre nás náročný ale úspešný", zdôraznil riaditeľ firmy, Bernard Krone. "Prijali sme na seba zodpovednosť a riadne sa zhostili svojich úloh. Patríme nielen k vedúcim výrobcom v oblasti techniky, ale vybudovali sme si tiež pozíciu ako poskytovatelia kompletných služieb pre naše stroje a vozidlá. na tomto solídnom základe môžeme v nasledujúcich rokoch stavať a ďalej rásť ako na starých, tak aj na nových trhoch. "


<< späť

23.1.2015
Václav Štursa ml.