Home>Použité stroje  >Strautmann
Strautmann Super Vitesse CFS 3502

Strautmann Super Vitesse CFS 3502

Cena: 67 000 Eur / 1 715 000 Kč bez DPH

Rok výroby 2018
Nový stroj

Strautmann Giga Vitesse CFS 4001 DO

Strautmann Giga Vitesse CFS 4001 DO

Cena: 59 500 Eur / 1 524 000 Kč bez DPH

Rok výroby 2015
Specifikace po rozkliknutí.

Strautmann Giga Vitesse CFS 3601 DO

Strautmann Giga Vitesse CFS 3601 DO

Cena: 33 000 Eur / 845 000 Kč bez DPH

Rok výroby 2013
Specifikace po rozkliknutí.

Strautmann Giga Vitesse II DO Duo Plus

Strautmann Giga Vitesse II DO Duo Plus

Cena: 32 500 Eur / 832 000 Kč bez DPH

Rok výroby 2009
Specifikace po rozkliknutí.

Strautmann Super Vitesse II

Strautmann Super Vitesse II

Cena: 21 849 Eur / 560 000 Kč bez DPH

Rok výroby 2007
Specifikace po rozkliknutí.